Dołhobyczów: Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy

7 maja na terenie przejścia granicznego w Dołhobyczowie, odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadbużańskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego – Zastępca Komendanta NOSG płk SG Jacek Gartman oraz Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej – mł. insp. celny Remigiusz Woźniak.

Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: gen. mjr I.J. Andrusik – Pierwszy Zastępca Naczelnika Zachodniego Zarządu Regionalnego – Naczelnik Sztabu płk O. Adamczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy odcinka Lwowskiego oraz ppłk J. L. Matwijczuk – Pomocnik Pełnomocnika Granicznego Ukrainy Odcinka Lwowskiego, którym towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Celnego Ministerstwa Dochodów i Opłat.

Spotkanie Pełnomocników Granicznych związane było z planowanym w najbliższym czasie otwarciem drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów – Uhrynów.

Podczas prowadzonych rozmów uzgodniono, że utworzona zostanie grupa robocza, której celem będzie opracowanie technologii dokonywania odprawy granicznej i kontroli celnej oraz regulaminu funkcjonowania drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów.


Info i fot. NOSG