REKLAMA

C3 Carmax 2

LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Dołhobyczów: Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

Dodał: may

Data dodania: 2018-02-17

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej, który odbędzie się 18 marca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie.

Reklama

 

I Powiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

Dołhobyczów 2018

 

I. Organizatorzy:

Wójt Gminy Dołhobyczów

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie  przy współpracy

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie

 

II. Termin:

1.    Przegląd odbędzie się 18 marca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w  Dołhobyczowie ul. Szkolna 4a 22-540 Dołhobyczów

2.   Rozpoczęcie przesłuchania o godzinie 1100

 

III. Cele:

1.    Popularyzacja i rozpowszechnianie pieśni pasyjnej i pokutnej.

2. Wymiana doświadczeń wykonawców biorących udział w Przeglądzie oraz nawiązywanie współpracy.

3.    Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego.

 

IV. Warunki zgłoszenia:

Instytucje delegujące zgłaszają udział zespołów na karach uczestnictwa do dnia 10 marca 2018 r.pocztą na adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie  ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów lub e-mail: gokdolhobyczow@op.pl

1.    Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianie.

2.    Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 5 zł od osoby w zespole.

3.    Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.

 

V. Założenia Organizacyjne:

1.    Przegląd ma formę konkursu.

2.   Przegląd skierowany jest do zespołów oraz solistów z terenu powiatu hrubieszowskiego.

3.    Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory - pieśni, czas prezentacji do 10 minut.

4.    Prezentacjom przysłuchiwać się będzie Jury powołane przez organizatorów.

 

VI. Kryteria oceny:

1.    Dobór repertuaru

2.    Poziom wykonawczy

3.   Interpretacja pieśni

4.    Ogólny wyraz artystyczny

 

Informacje dodatkowe:

1.    Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

2.    Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

3.    Opłatę akredytacyjną prosimy wpłacać na konto: BS Dołhobyczów 35 9603 0006 2001 0000 1821 0001
W dniu konkursu  prosimy o okazanie dowodu wpłaty w sekretariacie przeglądu.

4.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 84 6532419

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

 

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeń

Podziel się:
« wstecz