LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Mircze: Konferencja "Globalne wyzwanie - bioróżnorodność - głos z Lubelszczyzny" - FOTO

Dodał: szpilka

Data dodania: 2014-12-20

Leśnicy, naukowcy, samorządowcy i pracownicy placówek oświatowych spotkali się w piątek 19 grudnia w Mirczu, by dyskutować o walorach przyrodniczo-leśnych i ochronie bioróżnorodności.

Reklama

Piątkowe spotkanie to część projektu, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym odbudowa części zamczyska w Kryłowie.

Konferencję otworzyła Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, witając przybyłych gości zachęcając przy tym do wysłuchania prelekcji. Następnie, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu - Aneta Najda, odczytała list Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego skierowany do uczestników spotkania.

Oprócz władz samorządowych udział w dyskusji, która rozpoczęła się o 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, wzięli  przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Nadleśnictwa Mircze. 

O swoich działaniach ekologicznych opowiadali również dyrektorzy szkół z Mircza i Kryłowa, a całość dopełniona została częścią artystyczną w wykonaniu uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz film przyrodniczy wykonany specjalnie na potrzeby projektu, prezentujący nadbużańskie krajobrazy, którego wykonawcą jest Telewizja Polska SA Oddział w Lublinie(scenariusz i reżyseria Leszek Wiśniewski).

Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • Beata Sielewicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Martą Olszewską - Specjalistą w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie - Regionalne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.
  • Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki – Kierownik Katedry Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Zwierzęta gospodarskie funkcjonalnym elementem środowiska przyrodniczego – Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny.
  • Krzysztof Krupa – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze -Walory przyrodniczo-leśne Gminy Mircze z uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
  • Piotr Tarasiuk – specjalista ds. informacji i promocji w Urzędzie Gminy Hrubieszów - Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze NATURA 2000.
  • Jan Baryła – Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie - Akcje ekologiczne prowadzone przez Zespół Szkół w Kryłowie.
  • Józef Czerniak - Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu - Działania ekologiczne na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu.


Była to pierwsza z trzech konferencji, które odbędą się w ramach projektu Pod skrzydłami Natury 2000 - działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny.

Obejmuje on m.in. zaprojektowanie i wykonanie punktu widokowego na terenie zespołu zamkowego w Kryłowie, a także trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Na szlakach w Kryłowie, Kryłowie-Kolonii i Prehoryłem, znajdą się: kirkut, cmentarz rzymsko-katolicki, Sanktuarium Św. Mikołaja, dawny klasztor i nieistniejąca dzielnica żydowska, a także stanowiska bociana czarnego, żółwia błotnego, orlika krzykliwego, kuropatwy, przepiórki, sarny i dzika.

W planach jest też odtworzenie zarysu całości murów obronnych w Kryłowie, które będą pełnić rolę kolejnej ścieżki dydaktyczno-historyczno-przyrodniczej oraz odtworzenie studni zamkowej. Wyspa ma mieć nowe, rekreacyjne połączenie z lądem w postaci około 40-metrowej kładki, wiszącej nad starorzeczem Bugu.

Ponadto dla uczniów i nauczycieli z całego kraju będą organizowane warsztaty i konkursy. Przygotowana zostanie również strona internetowa.

Konferencję poprowadziła Małgorzata Szpyrka - Nauczyciel Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu.


Projekt Pod skrzydłami Natury 2000 - działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 909 583,00 zł. Całkowity koszt Projektu to 1 528 710,00 zł.


Info: UG Mircze/ ias24.eu

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: