REKLAMA

C3 Carmax 2

LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

OREW w Alojzowie zaprasza - FOTO

Dodał: may

Data dodania: 2018-07-11

W Alojzowie koło Werbkowic funkcjonuje bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reklama

 

Placówkęwyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne, współpraca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej (oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, rehabilitant).

W lipcu i sierpniu prowadzimy zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki: www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW).

OREW w Alojzowie na Facebooku:

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/?fref=ts

 

Info i foto: OREW w Alojzowie

 

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: