LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Ośrodek w Alojzowie: Pomożemy Twojemu dziecku! - FOTO

Dodał: may

Data dodania: 2018-09-11

Przypominamy Państwu, że w Alojzowie koło Werbkowic funkcjonuje bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reklama

 

Aktualnie w naszym ośrodku realizowane są różnorodne formy pomocy, terapii i edukacji:

- GRUPA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- PRZEDSZKOLE

- KLASA I (NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE)

 

Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne, współpraca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej, pracują tu: oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda i rehabilitant. Atutem jest też niewielka liczba dzieci i co za tym idzie - indywidualne podejście do  dzieci. Zajęcia realizowane są bezpłatnie. 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie. Dodamy, że właśnie rodzice podkreślają rodzinną i spokojną atmosferę panującą w naszym ośrodku. 

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.


Informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki: 

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW).

 

OREW w Alojzowie na Facebooku:

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-przedszkole-wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-238018239880981/

 

Adres: Alojzów 39, 22-550 Alojzów

Telefon: 84 627 41 96

 

Info i foto: OREW w Alojzowie

 

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: