LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Porady prawne: Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby najbliższe

Dodał: may

Data dodania: 2019-06-09

Sąd Najwyższy w składzie powiększonym 7 sędziów w sprawie III CZP 31/19 rozpozna wniosek przesłany przez Rzecznika Finansowego o rozstrzygnięcie kwestii naprawienia szkody polegającej na nieodpłatnej opiece osób najbliższych nad poszkodowanym czynem niedozwolonym np. przestępstwem, w wypadku drogowym, w zdarzeniu komunikacyjnym, w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, wypadku przy pracy itp.

Reklama

 

Dotychczasowe wyroki sądów powszechnych nie budziły wątpliwości, iż rekompensata z tego tytułu należy się poszkodowanym, jednakże ostatnimi czasy firmy ubezpieczeniowe  zaczęły odmawiać wypłat z tego tytułu, podobne stanowiska zaczęły zajmować sądy powszechne. Takie przypadki stały się podstawą do wystąpienia Rzecznika.

Przypomnieć należy, iż poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia kodeks cywilny nadaje uprawnienia do dochodzenia: naprawienia szkody z tym związanej (np.  pokrycie kosztów leczenia, kosztów przygotowania do innego zawodu), renty oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Niejednokrotnie osoba poszkodowana wymaga również opieki i pomocy w zwykłych czynnościach życia codziennego. Taką pomoc świadczyć mogą wykwalifikowane opiekunki i pielęgniarki, zwykle, jednak takiego wsparcia udzielają osoby najbliższe poszkodowanego, niewątpliwie kosztem: swojego wypoczynku, pracy czy też nauki.

W ocenie Rzecznika, z którą należy niewątpliwie się zgodzić, wykonywana w takiej sytuacji, przez członka rodziny albo inną osobę praca opiekuńcza wymaga wypłaty odszkodowania stanowiącego ekwiwalent wartości pracy wykonanej przez opiekuna.

Emocje budzi fakt, iż pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, będzie dla ubezpieczycieli impulsem do podwyżek stawek za polisy ubezpieczeniowe, bowiem wszyscy uprawnieni,  będą mogli występować o dodatkowe świadczenia z tytułu opieki. Roszczenia, bowiem przedawniają się z upływem 3 lat do 20 lat, w zależności od tego co było podstawą zdarzenia wywołującego szkodę.


radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

Podziel się:
« wstecz