Porady prawne: Sytuacja „frankowiczów” po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03 października 2019 roku w sprawie sygn. akt C-260/18 daje „frankowiczom” możliwość podjęcia skutecznych kroków prawnych przeciwko bankom. Dotyczy to również osób, które spłaciły swój kredyt oraz kredytobiorców w innych walutach obcych.

Reklamy

 

Jednakże osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskichnie mogą liczyć na jakiekolwiek automatyczne, korzystne dla nich, propozycje ze strony banków. Wiele banków już teraz zapowiada, iż będą czekać na rozstrzygnięcia sądów i ukształtowanie się stabilnej linii orzeczniczej.  Zatem naugodę i szybkie załatwienie swojej sprawy kredytobiorcy nie powinni liczyć.

Orzeczenie sądu europejskiego, zawiera podobną argumentację, jak wiele rozstrzygnięć sądów polskich. TSUE stanął na stanowisku, iż badając umowę kredytową zawartą z konsumentem czyli osobą fizyczną, która zaciągnęła kredyt walutowy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, sąd krajowy winienusunąć klauzule zakazane i stwierdzić czy w związku z tym umowę uznaje za nieważną. Każda jednak umowa musi być analizowana indywidualnie i sąd musi rozstrzygnąć czy usunięcie postanowień niedozwolonych uniemożliwi wykonanie umowy w całości czy też umowa może być, co do zasady kontynuowana, ale z pominięciem zakazanych klauzul.  Sąd jednak nie może korygować umowy i „dopisywać” własne, prawidłowe postanowienia w miejsce „wykreślonych”.

Miećnależy na względzie to, iż postanowienia umów bankowych zakazane w stosunku z konsumentami mogą mieć różnych charakter i mogą dotyczyć wielu kwestii. Nie tylko są topostanawiania dotyczące sposobu przeliczenia kredytu, ale równieżskładek ubezpieczenia niskiego wkładu, czy też ustalania stop procentowych kredytu itp. Każda umowa wymaga wnikliwego zbadania na etapie formułowania żądania pozwu oraz dokumentów z banku umożliwiających oszacowanie,jaka opcja winna być w danym przypadku brana pod uwagę.

W przypadku gdy sąd stwierdzi nieważność umowy bankowej bank i kredytobiorca  obowiązani są zwrócić sobie to co świadczyli. Konsument musi zwrócić bankowi kwotę udzielonego kredytu, zaś bank, musi dokonać zwrotu pobranych od klienta odsetek oraz prowizji. W praktyce takie rozliczenia są korzystne dla klientów banków, jednak w każdym przypadku należy dokonać indywidualnej kalkulacji. 


adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie