Przed nami III sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 30.12.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się III sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2014 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dołhobyczów.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–   podjęcie uchwały.

8.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

9.    Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie obrad.