LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Przypominamy o konkursie dla małych i dużych! Masz czas do 6 czerwca - nagrody czekają!

Dodał: mac

Data dodania: 2014-06-02

Dzieci i młodzież ze szkół z naszego regionu zapraszamy do udziału w II Konkursie Plastyczno – Literackim „Lato w moich oczach”. Przewidziano kilka kategorii -  młodsi i nieco starsi wykonują prace plastyczne związane z tą oczekiwaną porą roku, przedstawiając walory naszego województwa, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą z kolei pochwalić się talentem literackim lub dziennikarskim.

Reklama

Na prace czekamy do 6 czerwca. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac plastycznych, prezentacją tekstów, a nastąpi podczas spotkania integracyjnego 12 czerwca 2014 roku, o godzinie 9.00, w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie .

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie”, a także Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie. Honorowy patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman.

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

Regulamin II Konkursu Plastyczno – Literackiego

„LATO W MOICH OCZACH”

 

 

1. Konkurs Plastyczno - Literacki „LATO W MOICH OCZACH”  skierowany jest do  uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) z naszego regionu.

2. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie”, a także Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, a jego koordynatorem Daniel Buchowiecki.                                   

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, promowanie uczniów uzdolnionych,   przedstawianie walorów naszego województwa, a także ogólnie pojęta integracja placówek oświatowych.

4. Wymogi formalne:

Zadaniem uczniów jest napisanie dowolnego tekstu literackiego - refleksji, wiersza, opowiadania itp. na wskazany temat ( maksymalnie 3 strony maszynopisu).

Uwaga! Przedłożony na konkurs tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany.

5. Prace, wraz z uzupełnionym formularzem należy zapakować w kopertę i złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do 6 czerwca 2014 roku, a dodatkowo wysłać plik                             w formacie tekstowym doc lub docx  na e-mail: konkursyzs1@interia.pl

6. Przy ocenie prac, specjalnie powołane przez organizatorów jury, będzie brało pod uwagę:
- związek pracy z tematem,
- twórcze podejście do formy i tematu,                                                                                             - włożony wysiłek.

8. Jeden uczeń może złożyć maksymalnie trzy prace.

9. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla pozostałych uczestników i opiekunów prac dyplomy.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac plastycznych                                oraz prezentacją utworów literackich i nastąpi podczas spotkania integracyjnego 12 czerwca 2014 roku, o godzinie 9.00,  w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych                                  w Hrubieszowie.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność ( również prawną ).

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

13. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma. 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

II Konkurs Plastyczno - Literacki „LATO W MOICH OCZACH”

 

Autor pracy: .........................................................

Typ szkoły: ….......................................................

Adres szkoły: …....................................................

…...........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

tel. …...................................................................

 

Opiekun literacki:

….......................................................................

tel. ….................................................................

e-mail: ….........................................................

 

Przypominamy Państwu!

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność ( również prawną ).

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

 

 

Regulamin  II Konkursu Plastyczno – Literackiego

„LATO W MOICH OCZACH”

 

1. Konkurs Plastyczno - Literacki „LATO W MOICH OCZACH” skierowany jest do dzieci z przedszkoli, „zerówek”,  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół przysposabiających do życia z naszego regionu.

2. Organizatorami konkursu są: nauczyciel Daniel Buchowiecki, Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie”, a także Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, a jego koordynatorami nauczyciele: Izabela Krawiec i Joanna Goszko.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego województwa, a także ogólnie pojęta integracja placówek oświatowych.

4. Wymogi formalne:

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką,formatu A4 wraz z uzupełnionym formularzem umieszczonym z drugiej strony pracy.

 

5. Prace należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie do 6 czerwca 2014 roku.

6. Przy ocenie prac, specjalnie powołane przez organizatorów jury będzie brało pod uwagę:

- związek pracy z tematem,

- twórcze podejście do formy i tematu,

- estetykę,

- samodzielność wykonania,

- włożony wysiłek.

7. Przewidziano następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I – przedszkole i klasa „0”

Kategoria II – klasa I – III szkoły podstawowej

Kategoria III – klasa IV – VI szkoły podstawowej

Kategoria IV – gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy

8. Z danej szkoły, dla danego etapu edukacyjnego, można złożyć maksymalnie trzy prace.

9. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla pozostałych uczestników i opiekunów prac - dyplomy.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac plastycznych oraz prezentacją utworów literackich uczniów szkół ponadgimnazjalnych na ten sam temat, podczas spotkania integracyjnego 12 czerwca 2014 roku, o godzinie 9.00, w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność (również prawną).

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

13. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma.

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

II Konkurs Plastyczno – Literacki „LATO W MOICH OCZACH”

 

Autor pracy: .........................................................

Kategoria: ….........................................................

Adres szkoły: …....................................................

…...........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

tel. …...................................................................

 

Opiekun artystyczny:

….......................................................................

tel. ….................................................................

e-mail: ….........................................................

 

Przypominamy Państwu!

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność ( również prawną ).

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

 

Zapraszamy do udziału!

Podziel się:
« wstecz