Świetlica w Czumowie najlepiej działającą świetlicą w gminie Hrubieszów

W dniu 11 i 12 grudnia 2014 roku komisja konkursowa odwiedziła i obejrzała wszystkie zgłoszone do konkursu świetlice, ich kroniki i dokumentację prowadzonych działań oraz przeprowadziła rozmowy z pracownikami świetlicowymi, sołtysami i przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich.

Reklamy

 

ROZSTRZYGNIĘCIE VII EDYCJI GMINNEGO KONKURSU NA NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCĄ ŚWIETLICĘ W GMINIE HRUBIESZÓW pt. „Tu lubię być”

 

W dniu 11 i 12 grudnia 2014 roku komisja konkursowa odwiedziła i obejrzała wszystkie zgłoszone do konkursu świetlice, ich kroniki i dokumentację prowadzonych działań oraz przeprowadziła rozmowy z pracownikami świetlicowymi, sołtysami i przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich. 

12 grudnia 2014 roku komisja dokonała podsumowania i oceny działalności świetlic za 2014 rok, przyznając nagrody i wyróżnienia. 

I nagrodę otrzymała świetlica w Czumowie, II nagrodę świetlica w Metelinie zaś III świetlica w Teptiukowie. 

Wyróżnienia otrzymały świetlice w: Moroczynie, Dziekanowie, Jankach, Koble, Gródku i Dąbrowie. 
Nagrody pocieszenia otrzymały świetlice w: Ślipczu, Moniatyczach, Czerniczynie, Stefankowicach, Wolicy, Obrowcu, Nowosiółkach i Ubrodowicach, zaś świetlice w: Kozodawach, Kułakowicach Trzecich, Stefankowicach-Kolonii, Husynnem, Masłomęczu i Mienianach otrzymały dyplomy za udział. 

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Hrubieszowie. 

Organizatorem VII edycji konkursu na najlepiej działająca świetlicę w gminie Hrubieszów pt. „Tu lubię być” byli: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.

info: GOK Wolajowice