Święto Niepodległości w gminie Uchanie

11 listopada 2019 w Gminie Uchanie obchodzono uroczyście 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Reklamy

 

Tradycyjnie już jak co roku uroczystości rozpoczęły się zbiórką uczestników przy Urzędzie Gminy i przemarszem do Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Uchaniach, gdzie Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Dariusz Bajwoluk – proboszcz parafii.

Następnie uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie przy Pomniku Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów przez poszczególne delegacje, jak również przeprowadzony został Apel Poległych przez Pana Andrzeja Jaroszyńskiego – Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe Uchanie.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie, Pani Monika Szumiło – Zastępca Wójta, Pan Robert Bodziacki – Przewodniczący Rady Gminy Uchanie, Pan Piotr Czapski – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Uchanie wraz z wszystkimi Radnymi, Pan Sławomir Mikita – Radny oraz Sołtys miejscowości Uchanie, organizacje kombatanckie z terenu gminy Uchanie, delegacja Banku Spółdzielczego w Białopolu o/Uchanie, dyrektor wraz z gronem pedagogicznym oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, dyrektor wraz z gronem pedagogicznym oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teratynie, Druhowie OSP Uchanie, Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach, pracownicy Urzędu Gminy oraz podległych jednostek, Zuchy i Harcerze z Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej z Uchań, jak również mieszkańcy naszej gminy.

Po raz kolejny na trasie przejazdu sztafety rowerowej „Ogień Niepodległości” znalazła się gmina Uchanie, z ramienia której uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Uchaniach oraz Zuchy i Harcerze z Drużyny harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Uchaniach pobrali symbolicznie ogień, który następnie złożyli w miejscu pamięci narodowej przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Uchaniach.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się o godz. 17 na Przystani Turystycznej, pod hasłem Koncert pieśni patriotycznych „Dla Niepodległej”. Tam też zostało uroczyście rozpalone ognisko przez Wójta Gminy Uchanie – Pana Leszka Czerwonkę, następnie wspólnie z licznie zgromadzonymi mieszkańcami został odśpiewany Hymn Państwowy, odczytana została przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach Panią Agnieszkę Włodarczyk Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w województwie lubelskim.

W koncercie „Dla Niepodległej” mogliśmy wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu:

– Drużyny Harcerzy i Zuchów

– Zespołu ludowego „Staszicowiacy” z Jarosławca

– Grupy młodzieżowej „Zawsze Razem”

– Zespołu wokalno – instrumentalnego „Zorza” z Uchań.


Ogromne podziękowania składamy wszystkim Kołom z terenu Gminy Uchanie, które tak licznie przygotowały dla mieszkańców gorący posiłek jak również domowe ciasto.

Potrawy przygotowały:

– KGW Białowody

– KGW Drohiczany

– KGW Mojsławice

– KGW Wola Uchańska

– KGW Staszic

– KGW Jarosławiec

– KGW Rozkoszówka

– KGW Chyżowice

– KGW Gliniska

– KGW Uchanie

– Stowarzyszenie Przyjaciół Teratyna.

 

Przy ognisku chętni mieszkańcy mogli upiec sobie kiełbaskę, którą sponsorował Pan Wójt. Dziękujemy za pomoc przy organizacji święta Druhom z OSP Uchanie, jak również Panu Leszkowi Rusińskiemu – pracownikowi Urzędu Gminy.

 

tekst i fot. facebook.com / UG Uchanie