LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Dodał: mac

Data dodania: 2014-03-21

W dniu 27.03.2014r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklama

Początek obrad o godz. 8.00.

 

Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.


2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.


3.    Przyjęcie porządku obrad.


4.    Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 15 stycznia 2014 r. 

 

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

 

6.    Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za 2013 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


7.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


8.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego za 2013 r. 
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


9.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego wraz z Programem Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2013.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


10.    Rozpatrzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014 – 2020.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały. 


11.    Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2013r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2014 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2016”.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum  Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


20.    Rozparzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


25.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


26.    Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 – 2015.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


27.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.
-    wystąpienie Starosty,


28.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


29.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.


30.    Wnioski i oświadczenia radnych.


31.    Zakończenie obrad.

Podziel się:
« wstecz