LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

XXX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Dodał: mac

Data dodania: 2014-06-23

26 czerwca 2014 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu.

Reklama

 

Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.


2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.


3.    Przyjęcie porządku obrad.


4.    Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 
5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.


6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie za 2013 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie za 2013 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2013 rok.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informacja o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2014 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny realizacji inwestycji  z wykorzystaniem środków zewnętrznych w 2013 r. oraz informacji o zadaniach planowanych do realizacji.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P w Kryłowie. 
-   wystąpienie Starosty, 
-  dyskusja,  
- podjęcie uchwały.


14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.  Wniebowzięcia N.M.P w Uchaniach.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w miejscowości na terenie Gminy Mircze, Powiat Hrubieszowski.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


18.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały. 

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Ratnowską Radą Wiejską w Ratnowie, Rejon Łucki Obwodu Wołyńskiego (Ukraina).
-    wystąpienie Starosty,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały.


20.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.


21.    Wnioski i oświadczenia radnych.


22.    Zakończenie obrad.

Podziel się:
« wstecz