Zakończenie sporu sądowego o fałszywe posądzenie partyzantów o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami

W dniu 11 grudnia br. zakończony został spór sądowy ŚZŻAK Okręg Zamość ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur. Spór dotyczył zafałszowania historii żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, oskarżonych przez Stowarzyszenie Panorama Kultur – wydawcę przewodnika „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o to, że jakoby na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny mieli zamordować – we współpracy z mieszkańcami Uchań – grupę 80 Żydów ukrywających się w lasach wokół w/w miejscowości.

Reklamy


Wobec oczywistej nieprawdy i szkalowania dobrego imienia partyzantów działających na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Weteranami AK – członkami Prezydium Związku, przy współpracy z dr. Przemysławem Czarnkiem, prawnikiem z KUL, podjął zdecydowane działania, które doprowadziły do następujących efektów: oficjalne przeprosiny Prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur pod adresem członków ŚZŻAK, wysyłka erraty prostującej fałszywą informację do wszystkich bibliotek, do których trafiła publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”. Prezes w/w Stowarzyszenia pomimo kilkumiecznych negocjacji nie chciał jednak zgodzić się na publikację oświadczenia z przeprosinami w prasie ogólnopolskiej, stąd konieczne okazało się powództwo cywilne.

W wyniku pozwu złożonego przez ŚZŻAK Okręg Zamość Prezes Stowarzyszenia Panorama Kultur zobowiązał się do zamieszczenia na stronach redakcyjnych Gazety Wyborczej trzymodułowego oświadczenia wydawcy o następującej treści:

Reklamy

„Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Muzeum Historii Żydów, jako wydawcy książki „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” z 2011 r. oświadczają, iż na stronie 416-417 tej publikacji znalazła się fałszywa informacja, jakoby w 1944 r., na dwa tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, partyzanci, oraz mieszkańcy Uchań, wymordowali w lesie opodal tej miejscowości 80 Żydów. Oświadczamy, iż jest to informacja fałszywa i nie ma żadnych podstaw do jej formułowania.. Za zaistniałą sytuację i wyrządzoną krzywdę przepraszamy kombatantów AK, rodziny poległych i zmarłych żołnierzy AK z Zamojszczyzny oraz mieszkańców Uchań w Powiecie Hrubieszowskim. Jednocześnie wyjaśniamy, że do wszystkich bibliotek i księgarń rozesłana została stosowna errata prostująca tę fałszywą informację”.

Oświadczenie powyższe ostatecznie prostuje przed polską opinią publiczną nieprawdziwą informację podaną w publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” Oświadczenie takie zostanie opublikowane także na trzecich stronach Naszego Dziennika, Kroniki Tygodnia i Tygodnika Zamojskiego. Dodatkowo Stowarzyszenie Panorama Kultur pokryje całość kosztów sądowych.

Wyrażamy nadzieję, że wynik postępowania sądowego będzie przestrogą dla tych wszystkich, którzy publikując opracowania o charakterze historycznym fałszują historię naszego narodu, dopuszczają się m.in. szkalowania dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej. Jednocześnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość uprzejmie dziękuje mediom za nagłośnienie problemu, co z pewnością przyczyniło się do pozytywnego jego rozwiązania.

 

Prezydium Zarządu
SZŻAK Okręg Zamość