Aktywna edukacja drogą do samodzielności

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 23.06.2010 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie odbyła się konferencja podsumowująca półtoraroczną realizację Projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu wsparciem zostało objętych 30 osób, byli to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy. Dzieci i młodzież uczestniczyła w: zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęciach matematyczno – informatycznych, zajęciach rozwijających kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się oraz w terapii metodą Biofeedback i Tomatisa.

Koordynator projektu Pani Alicja Zwolak podsumowała przebieg realizacji zadań, realizowanych w ramach projektu. Pani dyrektor Małgorzata Szczęk pogratulowała wszystkim uczestnikom zajęć oraz realizatorom przedsięwzięcia. Pani Joanna Sobczuk wygłosiła prelekcję na temat „Kierunki zmian w edukacji w ramach realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Pani Barbara Kostrobała przybliżyła swoim wystąpieniem temat „Modyfikacja behawioralna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Konferencję uświetnił występ zespołu „Iskierki” z SOSW.

Tekst:
SOSW w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »