Austriacki Szczebrzeszyn

Po pierwszym rozbiorze Polski okolice Szczebrzeszyna zostały opisane przez austriackich topografów.

Reklamy

 

Nasz film zawiera notatki do 181 arkusza mapy józefińskiej Galicji w zestawieniu z dzisiejszym wyglądem opisywanych miejsc.

Zapraszamy do oglądania. (cps)