Czy znam swój region?

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu wiedzy o regionie pt. Czy znam swój region? Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy 15 pytań. Z pośród osób, które prześlą na adres Katolickiego Radia Zamość (do 14 września 2010 r.) prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Reklamy

Konkurs jest organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Zamościu, Katolickie Radio Zamość, Zamojskie Towarzystwo Turystyki Górskiej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubaczowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Pytania konkursowe

W jakim stylu, z jakiego materiału i kiedy wybudowano kościół pw. M.B.Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim?

W okolicach Tarnawatki w 1967 roku utworzono rezerwat przyrody. Podaj jego oficjalną nazwę, charakter i co jest przedmiotem ochrony.

W jakiej krainie fizyczno-geograficznej położona jest Biała Góra w okolicach Tomaszowa Lubelskiego? Jaka jest jej wysokość nad poziom morza?

Podaj obecne nazwy miejscowości w których odkryto pozostałości dawnych grodzisk z okresu „Grodów Czerwieńskich” – WOŁYNIA, CZERWIENIA I SUTIEJSKA.

W jakiej miejscowości naszego regionu, u kogo i w którym roku przebywał Henryk Sienkiewicz?

W jakiej miejscowości naszego regionu, u kogo i w którym roku przebywał Fryderyk Chopin?

Podaj nazwy rezerwatów faunistycznych naszego regionu. Co jest przedmiotem ochrony w tych rezerwatach?

Jaką nazwę nosiła miejscowość koło Biłgoraja gdzie w 1603 roku miało miejsce objawienie św. Marii Magdaleny? Obecnie jest tam kościół pw. tej świętej.

Jak dawniej nazywano wyjazd sitarzy z wyrobionymi przez siebie sitami przeznaczonymi na sprzedaż na rynkach Europy i jak ich powrót z zarobionymi pieniędzmi?

Podaj przynajmniej trzy miejscowości naszego regionu pod którymi odbyły się bitwy i potyczki w okresie Powstania Styczniowego?

Jaką cechę szczególną posiadały słynne buty „tyszowiaki” wyrabiane kiedyś przez szewców w Tyszowcach?

Podaj nazwiska generałów dowodzących wojskami polskimi w czasie tzw. pierwszej i drugiej bitwy tomaszowskiej we wrześniu 1939 roku.

Podaj nazwy rezerwatów krajobrazowych w naszym regionie. Co jest zasadniczym przedmiotem ochrony w tych rezerwatach przyrody?

W leczeniu jakich schorzeń specjalizują się sanatoria w Horyńcu i Krasnobrodzie?

Z jakich wyrobów słynęło kiedyś Brusno Stare?

Jeśli znasz prawidłowe odpowiedzi, napisz do nas:
Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
lub prześlij odpowiedź na adres:
lukaszkot@poczta.onet.pl

Proszę podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Losowanie nagród odbędzie się 23 września 2010 r. na antenie Katolickiego Radia Zamość w programie Skarby Zamojszczyzny/Podróże dalekie i bliskie o godzinie 17:10.

Nagrody do odebrania w Biurze Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość od poniedziałku do piątku od 9 do 15.

Łukasz Kot