Drogowskaz – Bezpieczny, Twórczy, Aktywny

Trzeszczany

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach rozpoczynając realizację projektu finansowanego w całości ze środków EFS pt. „Drogowskaz – Bezpieczny, Twórczy, Aktywny” Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zaprasza młodzież wsi Nieledew w wieku 15-18 lat do udziału w projekcie.

Głównym założeniem projektu jest:
– zagospodarowanie wolnego czasu oraz aktywna integracja i pobudzenie aktywności fizycznej 16 osób; chłopców i dziewcząt w wieku 15+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Nieledew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010r.

Cele szczegółowe projektu to:
– zwiększenie dostępu młodzieży do zorganizowanych form aktywności fizycznej
– zorganizowanie zajęć umożliwiających im nabycie kompetencji społecznych
– upowszechnienie pozytywnych wzorców zachowań oraz postaw

W ramach projektu realizowane będą:
– kurs samoobrony „Wyzwól swoją energię”
– kurs tańca nowoczesnego oraz rajd rowerowy. Zostaną zakupione rowery dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzony kurs na kartę motorowerową
– pogadanki edukacyjne z policjantem na temat upowszechnienia i uświadomienia pozytywnych wzorców zachowań, zapoznanie z obowiązującymi przepisami, oraz grożącą sankcją karną za ich nieprzestrzeganie.
– zajęcia z psychologiem
– wyjazd integracyjny w góry
– konferencja podsumowująca

Uczestnikom zapewniamy:
– dresy i obuwie sportowe z logo EFS i POKL
– zakup rowerów, wyżywienie i nocleg podczas rajdu
– materiały piśmiennicze
– wyjazd w góry, transport, noclegi, karnety, bilety, wejściówki
– konferencję podsumowującą, catering, nagrody dla uczestników

Deklarację udziału w projekcie można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieledwi oraz w Trzeszczanach do dnia 15 lipca (decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja materialna).

Informacji dotyczących projektu udziela:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
Tel . 084 65 75 079 lub Koordynator Projektu P. Justyna Krawczyk tel. 84 65 75 059.