Europejska polityka regionalna i strategia EU2020

Hrubieszów Parlament Europejski przyjął raport dotyczący relacji pomiędzy regionalną polityką rozwoju (polityką spójności) a nową europejską strategią ekonomiczną EU2020. W raporcie tym uwzględniono niemal wszystkie polskie postulaty dotyczące strategii EU2020 i polityki spójności.

Reklamy

i>- W czasie kryzysu, gdy jedność Europy jest zagrożona, Unia Europejska potrzebuje silniejszej polityki spójności i musi podejmować działania zmierzające do wyrównania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami. Tylko kontynuacja silnej polityki regionalnej pozwoli osiągnąć ten cel – powiedziała Lena Kolarska-Bobińska, pełniąca funkcję posła-sprawozdawcy raportu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, w czasie dyskusji w Parlamencie-Europejskim.

Polityka spójności i wspieranie konkurencyjności pochłania prawie 45% budżetu Unii Europejskiej, ustępując pod względem wydatków jedynie wspólnej polityce rolnej. Istnieją bardzo silne naciski ze strony rządów niektórych państw członkowskich a także Komisji Europejskiej, aby obciąć i zredukować wydatki na ten cel. Wynika to z tego, że to państwa Europy Środkowej i Wschodniej mają największy udział w pozyskiwaniu tych funduszy.

– Zarówno strategia EU2020 i polityka spójności dążą do osiągnięcia jednego celu. Mają kluczowy wpływ na ożywienie gospodarki i duże znaczenie dla europejskiej polityki solidarności. Obcięcie wydatków w tym obszarze, spowoduje gwałtowny spadek dofinansowania dla Polski i będzie miało negatywny wpływ na rozwój i jedność całej Unii Europejskiej. Nadal nie wiemy, w jaki sposób kryzys wpłynie na pogłębianie się różnić pomiędzy poszczególnymi regionami Europy – powiedziała prof. Kolarska-Bobińska

– Musimy zapewnić fundusze europejskie na kluczowe projektu infrastrukturalne i odrzucić renacjonalizację polityki regionalnej. Musimy wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, gdyż jest to podstawowy filar europejskiej strategii ekonomicznej – dodała.

Info:
BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ