Hotspot w Werbkowicach

Werbkowice

Reklamy

Gmina Werbkowice uruchomiła we wrześniu trzy hotspoty na terenie miasta Werbkowice – darmowy dostęp do Internetu. Hotspoty znajdują się przy: Zespole Szkół w Werbkowicach – ul. Jana Pawła II 17, Bloku mieszkalnym, ul. Jana Pawła II 10, Urzędzie Gminy Werbkowice w Werbkowicach.

Internet zmienia oblicze świata, bo stwarza ogromny dostęp do informacji. Wykorzystanie technologii internetowych jest istotne w rozwoju społeczności lokalnych, regionów, firm, organizacji pozarządowych, edukacji czy wreszcie rozwoju samego siebie. Dlatego też zgodnie ze wcześniejszymi zamierzaniami, Gmina Werbkowice umożliwiła mieszkańcom korzystanie z bezpłatnego internetu służącego do wykonywania podstawowych czynności np. przeglądanie stron internetowych, założenie skrzynki pocztowej itp.

We wrześniu został uruchomiony przy:
Zespole Szkół w Werbkowicach – ul. Jana Pawła II 17, Bloku mieszkalnym, ul. Jana Pawła II 10, Urzędzie Gminy Werbkowice w Werbkowicach hotspot – darmowy dostęp do Internetu.

Wystarczy więc mieć przy sobie w tym miejscu laptopa z bezprzewodową kartą, by móc korzystać z globalnej sieci połączeń.

Hotspot (ang. hot spot – „gorący punkt”) to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi).

Realizacja tego zadania będzie długo falowa, w tej chwili zrealizowano pierwszy krok w postaci trzech hot spotów na terenie m. Werbkowice. W ramach działania 4.1 RPO Województwa Lubelskiego – nazwa zadania „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim”, infrastruktura doposażona zostanie w czwartym kwartale 2010 r. w następne 2 hotspoty, aby umożliwić jak największej liczbie mieszkańców Werbkowic korzystanie z tego narzędzia. Plan obejmuje zinformatyzowanie w bliskiej przyszłości całej gminy, a działania w tym kierunku są już na wysokim poziomie zaawansowania (m.in. w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – 250 gospodarstw domowych na terenie całej gminy objętych zostanie działaniami programowymi -w tym w postaci zakupu sprzętu komputowego 50 szt., udostępnienia 250 abonamentów internetowych).

Informacja

Internet „socjalny” (tzn. bezpłatny dostęp do Internetu) nie może być świadczony na poziomie usług komercyjnych zgodnie z opiniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Instrukcja korzystania z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice

1. SPRZĘT

Aby móc się połączyć z siecią należy posiadać sprzęt do odbioru sygnału w standardzie IEEE 802.11 b/g.
Dostępne na rynku laptopy oraz urządzenia mobilne w większości posiadają już wbudowaną kartę radiową WiFi.
Komputer stacjonarny (PC) może być wyposażony w jedno z urządzeń:
– karta WiFi ze złączem PCI
– adapter WiFi ze złączem USB
Do urządzeń mogą być podłączone anteny zewnętrze np. Yagi, panelowa.
Laptop, jeżeli nie posiada wbudowanej karty radiowej, może być wyposażony w jedno z urządzeń:
– karta WiFi ze złączem PCMCIA
– adapter WiFi ze złączem USB

2. POŁĄCZENIE Z HOTSPOTEM

Aby móc korzystać z sieci bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice należy znajdować się w zasięgu punktu dostępowego (hotspot).

3. LOKALIZACJA HOTSPOTÓW

– SSID: ugwerbkowice_1 Urząd Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1
– SSID: ugwerbkowice_2 Blok mieszkalny, ul. Jana Pawła II 10
– SSID: ugwerbkowice_3 Zespół Szkół w Werbkowicach,ul. Jana Pawła II 17

4. PIERWSZE KROKI

Po połączeniu się z punktem dostępowym należy otworzyć przeglądarkę internetową.
Po wpisaniu jakiegokolwiek adresu internetowego zostaną Państwo przeniesieni na stronę http://hotspot.werbkowice.pl
Jest to strona główna dla użytkowników sieci bezprzewodowego Internetu.

5. LOGOWANIE

Aby móc korzystać z Internetu należy się zalogować.
Aby przejść do strony logowania należy kliknąć link „Internet ONLINE” lub baner „WiFi – darmowy Internet dla Ciebie”.
Na stronie logowania należy zalogować się przy pomocy loginu i hasła podanego podczas rejestracji w systemie.
Po pomyślnym zalogowaniu mogą Państwo swobodnie korzystać z Internetu, przeglądać strony internetowe, wysyłać i odbierać wiadomości email.
Czas pojedynczej sesji to 45 minut, a prędkość pobierania/wysyłania z/do Internetu to 256/128 kbps.

6. REJESTRACJA

Jeżeli pierwszy raz korzystacie Państwo z sieci bezprzewodowego Internetu należy zarejestrować się w systemie.
Aby przejść do formularza rejestracji należy kliknąć link na stronie logowania.
Podczas rejestracji należy uzupełnić wszystkie pola formularza oraz zaakceptować regulamin.
Po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji na podany podczas rejestracji adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Aby dokończyć proces rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny w przeciągu 24 godzin od rejestracji.

7. PYTANIA-ODPOWIEDZI

Co to jest hotspot?
Hotspot (pol. gorący punkt) to miejsce (obszar), w którym można połączyć się z siecią bezprzewodową i korzystać z jej zasobów, w tym dostępu do Internetu

Co to jest SSID?
SSID (Service Set Identifier) to nazwa sieci bezprzewodowej.

Czy korzystanie z hotspota jest płatne?
Z hotspotów instalowanych w ramach projektu „Ogólnodostępna sieć bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice” można korzystać bezpłatnie.

Po co bezpłatny Internet?
Bezpłatny Internet ma na celu wyrównanie szans mieszkańców regionu w kwestii dostępu do informacji.

Czy każdy może korzystać z darmowego Internetu czy jest to ograniczone?
Z sieci mogą korzystać mieszkańcy gminy Werbkowice, jak i osoby przyjezdne.

Dlaczego po 45 minutach nie mogę korzystać z Internetu?
Pojedyncza sesja trwa 45 minut. Po tym czasie zostaniecie Państwo automatycznie wylogowani przez system. Aby dalej móc korzystać z Internetu należy przejść do strony logowania i ponownie zalogować się w systemie.

Dlaczego sesja trwa 45 minut a prędkość pobierania/wysyłania 256/128 kbps?
Ustawienia zostały ustalone jako optymalne pomiędzy UG a Operatorem, gdyż Internet „socjalny” (tzn. bezpłatny dostęp do Internetu) nie może być świadczony na poziomie usług komercyjnych zgodnie z opiniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta/

Co jeśli nie kliknę w link aktywacyjny w przeciągu 24h?
Jeżeli w przeciągu 24 godzin od rejestracji nie zostanie kliknięty link aktywacyjny konto zostanie usunięte. Aby móc korzystać z bezprzewodowego Internetu po tym czasie niezbędna jest ponowna rejestracja.

Jak połączyć się z hotspotem?
Musisz być w zasięgu hotspota. Aby połączyć się, wyszukaj dostępne sieci bezprzewodowe poprzez swoje urządzenie. Program wyszukujący poinformuje Cię o tym czy sieć jest otwarta czy zabezpieczona. Wybierz jedną z dostępnych sieci SSID: ugwerbkowice_X i połącz się z nią.

Nie działają mi m.in. Torrent, SSH, IRC, FTP. Dlaczego?
W sieci bezprzewodowego Internetu można jedynie przeglądać strony internetowe oraz wysyłać/odbierać wiadomości email. Inne usługi są zablokowane

Czy mogę łączyć się do sieci z różnych urządzeń (np. laptop, komputer stacjonarny, telefon) przy pomocy jednego konta?
Tak, jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie może być tylko jedna sesja użytkownika. W przypadku, gdy w danym momencie użytkownik jest zalogowany z pierwszego urządzenia, to zalogowanie z drugiego spowoduje zakończenie pierwszej sesji.

Czy mogę łączyć się do sieci z jednego urządzenia na różnych kontach (np. rodzeństwo ma jeden komputer)?
Tak, jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że w tym samy czasie może być tylko jeden zalogowany użytkownik na danym urządzeniu. Aby móc zalogować się na drugie konto, należy wylogować się z pierwszego konta.

Nie widzę żadnych sieci WiFi.
Prawdopodobnie urządzenie WiFi nie jest poprawnie zainstalowane, skonfigurowane. Należy sprawdzić ustawienia urządzenia.

Nie widzę sieci SSID ugwerbkowice_X.
Prawdopodobnie nie znajdujesz się w zasięgu hotspota. Aby móc korzystać z hotspota należy być w jego zasięgu. Maksymalny zasięg hotspota to 200-500m.

Jakość sygnału z punktu dostępowego raz jest niższa, raz wyższa. Dlaczego?
Wpływ na jakość sygnału ma m.in. producent urządzenia, pogoda, zabudowania i drzewa na linii pomiędzy hotspotem a urządzeniem. Stabilna jakość sygnał jest gdy urządzenie znajduje się w zasięgu hotspota oraz jest widoczność optyczna pomiędzy urządzeniem a hotspotem.

***

Info:
UG Werbkowice