II Forum kobiet Aktywnych

Mircze – Nielisz

Reklamy

1 lipca 2010 roku kobiety z terenu Gminy Mircze uczestniczyły w II Forum Kobiet Aktywnych w miejscowości Nielisz.

Uroczystość była objęta patronatem honorowym Pani Minister Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Wojewody Lubelskiego pani Genowefy Tokarskiej oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

II Forum Kobiet Aktywnych to Święto Aktywności Kobiet mieszkających na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. Pomysł organizacji tego spotkania powstał w ramach Programu Integracji Społecznej jako forma wsparcia i dowartościowania kobiet wiejskich, które jako animatorki podejmują szereg cennych inicjatyw społecznych. W ramach Programu Integracji Społecznej kobiety z obszarów wiejskich dostrzegły moc w kreowaniu nowego ładu społecznego w ich małych społecznościach. Niejednokrotnie inicjowały działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych.

Forum stało się dla kobiet wiejskim miejscem wymiany doświadczeń, źródłem inspiracji.

Forum Kobiet Aktywnych to czas by promować postawy aktywne, kreatywne, oddane społecznościom lokalnym.

Podczas Forum Panie, które okazały się liderem społeczności lokalnej zostały wyróżnione statuetką Kobiety Aktywnej. Te honorowe wyróżnienia organizatorzy spotkania wręczyli 30 kobietom.

Statuetkę Kobiety Aktywnej 2010 z terenu Gminy Mircze otrzymała Pani Agnieszka Marciniuk.

W Forum z terenu Gminy Mircze uczestniczyli:
Szopiński Lech
Szopińska Elżbieta
Furmańczuk Agnieszka
Sobczuk Marianna
Warchał Maria
Szmyt – Warchał Wioleta
Stolarczyk Jolanta
Piliszczuk Katarzyna
Wróbel Aneta
Karwańska Jolanta
Kostrubiec Maria
Laszuk Iwona
Szwaczkiewicz Joanna
Szkopik Aniela
Powęska Katarzyna
Silnicka Krystyna
Jóźwiak Bogusława
Harłajczuk Teresa
Nosal Irena
Silnicka Iwona
Pikuła Witold
Nosal Bogdan
Wielosz Marcin
Ożarowski Wiesław

Poza dyskusjami panelowymi w tegorocznym forum odbyły się również warsztaty, podczas których uczestniczki mogły zdobyć wiedzę na temat sposobów kreowania własnego wizerunku, sztuki wizażu, przygotowania się do wystąpień publicznych czy prowadzenia negocjacji. Kobiety mogły nauczyć się również autoprezentacji i zarządzania własnym czasem. Dowiedzieć się jak być asertywną oraz radzić sobie w sytuacjach trudnych. Paniom zaproponowano także warsztaty poświęcone gospodarowaniu posiadanymi środkami.

Forum było również miejscem, gdzie mieszkańcy na przygotowanych przez siebie stoiskach regionalnych mieli możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego i kulinarnego.

Stoisko regionalne promujące Gminę Mircze przygotowywali:
Pani Aniela Szkopik
Pani Katarzyna Powęska
Środowiskowy Dom Samopomocy, którego przedstawicielem był Pan Marcin Wielosz

Natomiast stół regionalny Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Wiszniów w składzie:
Panie: Silnicka Krystyna, Jóźwiak Bogusława, Harłajczuk Teresa, Nosal Irena Silnicka Iwona oraz Panowie: Pikuła Witold i Nosal Bogdan.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Dyrekcji oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Mirczu za przygotowanie poczęstunku dla uczestników oraz Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za miły transport do miejscowości Nielisz.

Info i foto:
UG w Mirczu

Zdjęcia »