III Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2013

Gminny Ośrodek Kultury, Wójt Gminy Werbkowice; Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zapraszają do uczestnictwa w III Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się 17 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Reklamy

Festiwal skierowany jest do zespołów śpiewaczych, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu oraz możliwość konfrontacji dorobku artystycznego zespołów i solistów.

 

 

REGULAMIN III MIĘDZYPOWIATOWEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH – WERBKOWICE 2013

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury, Wójt Gminy Werbkowice; Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

TERMIN: 17 listopada 2013 r. (niedziela) godz. 10:00

 

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach – sala widowiskowa

 

CELE FESTIWALU:

– popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu;

– konfrontacja dorobku artystycznego zespołów;

– doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników
i instruktorów.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Festiwal ma formę konkursu.

2. Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących.

3. Uczestnicy występować będą w trzech kategoriach:

– soliści i duety,

– zespoły a’capella, z akompaniamentem akordeonu lub podkładem CD

– zespoły z kapelą ludową

4. Zespoły przygotowują 2 utwory, czas prezentacji do 10 minut.

5. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

6. Kolejność prezentacji zostanie ustalona drogą losową przez organizatora

i nie podlega zmianie w dniu Festiwalu.

7. Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami.

8. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

9. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek (talony na posiłek wydawane będą kierownikom zespołów w biurze Festiwalu).

10. Zespoły oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatora.

 

REPERTUAR:

– pieśni i piosenki ludowe, przyśpiewki z własnego regionu;

– pieśni i piosenki stylizowane, znajdujące się w repertuarze zespołu.

 

KRYTERIUM OCENY:

– dobór repertuaru;

– poziom artystyczny wykonywanych utworów;

– ogólna prezentacja zespołu.

TRZY PIERWSZE MIEJSCA W KAŻDEJ Z KATEGORII PREMIOWANE BĘDĄ NAGRODAMI PIENIĘŻNYMI.

Dodatkowo spośród wszystkich występujących jury wyłoni:

– NAJLEPSZEGO WOKALISTĘ

– NAJLEPSZEGO INSTRUMENTALISTĘ.

 

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 5 zł od osoby w zespole.

 

Pieniądze prosimy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

nr 52 9642 0009 2001 0000 0286 0001

 

Zgłoszenia wraz z dowodami wpłaty należy przesłać do dnia 31.10.2013r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

ul. Piłsudskiego 2

22-550 Werbkowice

ewentualnie faksem: (84)6572032, (84)6572078.

Zgłoszenia przysłane po 31.10.2013 r. lub bez dowodu wpłaty opłaty akredytacyjnej nie będą uwzględniane przy tworzeniu listy prezentacji zespołów!

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Lisowski – instruktor GOK Werbkowice, pod numerami telefonów : 84 6572032, 84 6572078, kom. 602230063.

 


Do pobrania:

Regulamin »

Karta zgłoszeniowa »

 

Poniżej fotoreportaż z ubiegłego roku…