Konferencja archeologiczna

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 18 maja 2010r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się obrady dotyczące sprawozdania na temat: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Wołyniu i Polesiu w roku 2009”.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Archeologii UMCS w lublinie, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Urząd Gminy Hrubieszów, Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów.

W trakcie spotkania Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa wręczył na ręce Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica z Hrubieszowa Pani Barbary Wlizło mapę Powiatu Hrubieszowskiego, gdzie mają być zaznaczone wszystkie odkrycia archeologiczne, które do tej pory zostały odkryte.

W spotkaniu wzięli udział:
– Pani Anna Zalewska (IA UMCS, Lublin): Archeologia stosowa(a)na nauka społeczna;
– Pan Romuald Schild (IAiE PAN, Warszawa): Obozowisko magdaleńskie sprzed okresu Bilingu w Wilczycach, pow. Sandomierz;
– Pani Halina Królik (IaiE PAN, Warszawa): Inwentarz krzemienny ze stanowiska magdaleńskiego Wilczyce 10. Podsumowanie wyników;
– Pan Tomasz Boroń (IaiE PAN, Warszawa): Inwentarz kościany ze stanowiska magdaleńskiego Wilczyce 10, pow. Sandomierz;
– Pan Tadeusz Wiśniewski (IA UMCS, Lublin): Badania archeologiczne w Kolonii Klementowice, pow. Puławy, stan. 20. Sezon 2009;
– Artur Jedynak, Kamil Kaptur (Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki”): Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Badania w rejonie Wielkich Komór w 2009 roku;
– Pani Marta Polańska (Muzeum Lubelskie, Lublin): Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009r. na wielokulturowym stanowisku 1/47 – 2/48 na Sławiku w Lublinie;
– Pan Piotr Łuczkiewicz (IA UMCS, Lublin): Badania osady ludności kultury przeworskiej w Sobieszynie, stan. 14, w 2008 roku;
– Pan Sylwester Sadowski (IA UMCS, Lublin): Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Swaryczowie, pow. Zamość, w latach 2008-2009;
– Pani Ewa Banasiewicz-Szykuła (WUOZ, Lublin), Leszek Gawrysiak (INoZ UMCS, Lublin), Grzegorz Mączka (WUOZ, Lublin): Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w ewidencji stanowisk archeologicznych metodą AZP.

Po zaprezentowanych tematach przez poszczególne osoby odbyła się dyskusja, a następnie zgromadzeni goście udali się do Muzeum aby obejrzeć wystawę „Troja – sen Henryka Schliemanna”.

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »

więcej zdjęć »