Nabór wniosków

Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

1. Małe projekty (limit dostępnych środków – 360 857,34 zł),
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 531 911,00 zł),
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków -488 011,00 zł),
4. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 2 126 434,00 zł).

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 28 września 2010 r. do 27 października 2010 r.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
ul. 3 – go Maja 10
22-500 Hrubieszów

3) Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4) Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z wykazem załączników i instrukcjami wypełniania oraz wzory innych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD tj.: formularza oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wnioskodawców będących osobami fizycznymi oraz formularza charakterystyki operacji, a także kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b

– w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, ul. 3 – go Maja 10,

– w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,

oraz na stronach internetowych:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
– Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania ul. 3 – go Maja 10, www.lgdhrubieszow.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

5) Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poszczególnych działań określone w Lokalnej Strategii Rozwoju ( Zał. Nr 4 ):

1) małe projekty: operacja dotyczy turystyki, wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie powiatu hrubieszowskiego, operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, obszar realizacji operacji, operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem innych podmiotów/partnerów, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów,

2) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: operacja dotyczy turystyki, operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków UE, własny wkład wyższy od minimalnego, operacja dotyczy utworzenia mikroprzedsiębiorstwa,

3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój turystyki, operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy, wysokość wkładu własnego,

4) odnowa i rozwój wsi: operacja dotyczy turystyki, operacja dotyczy obiektu zabytkowego, wysokość wnioskowanej dotacji, wysokość wkładu własnego.