Nowe technologie w powiecie hrubieszowskim

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Całkowita wartość projektu wynosi 5 008 716,47 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 4 212 543,46 PLN. Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, tj. budowa e-administracji oraz modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek.

Przedstawiciele powiatu hrubieszowskiego, tj. Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski, Leszek Czerwonka – Wicestarosta oraz Jan Korneluk – Skarbnik w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podpisali umowę na realizację projektu pn. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych
w Powiecie Hrubieszowskim.”

Wnioskodawca, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Powiat Hrubieszowski.

Projekt realizowany będzie w 5 gminach: Dołhobyczów, Mircze, Gmina Miejska Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice oraz KPPSP Hrubieszów, które zdecydowały się przystąpić do projektu jako partnerzy.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 008 716,47 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 4 212 543,46 PLN.

Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji Powiat Hrubieszowski (lider projektu) i partnerzy projektu: Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, tj. budowa e-administracji oraz modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek.

W ramach budowy e-dministarcji powstanie portal obsługi interesanta i portal informacyjno – promocyjny „Wrota Ziemi Hrubieszowskiej”, zostaną wprowadzone bezpieczne podpisy elektroniczne weryfikowane certyfikatami kwalifikowanymi, zostanie wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów oraz system kontroli dostępu do serwerowni. Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek będzie obejmowała, m.in.:

– budowę aktywnych punktów dostępu do internetu: hot-spoty zlokalizowane na terenie miasta Hrubieszowa i w miejscowości Werbkowice oraz telecentra zlokalizowane w Hrubieszowskim Domu Kultury i budynku hali sportowej w Werbkowicach, gdzie będą mieścić się kafejki internetowe,

– budowę pasywnych punktów dostępu do internetu – infomaty wewnętrzne i zewnętrzne zlokalizowane na terenie Hrubieszowa, Dołhobyczowa i Werbkowic,

– wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonanie dedykowanych instalacji elektrycznych wraz z centralnymi zasilaczami awaryjnymi,

– przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni,

– zakup serwerów, sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi,

– zakup oprogramowania biurowego, sprzętu multimedialnego,

– zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i sieci teleinformatycznych.

***

Info:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie