Odsłonięcie tablicy upamiętniającej śmierć Jana Leonowicza ps. „Burta”

16 września w miejscowości Nowiny (Gmina Susiec) odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Gminę Susiec, odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce i okoliczności śmierci Jana Leonowicza ps. „Burta”, legendarnego żołnierza i partyzanta, który zginął w tej miejscowości 9 lutego 1951 roku w zasadzce zorganizowanej przez UB.

Reklamy

W zorganizowanej uroczystości udział wzięli m.in. córka Jana Leonowicza ps. „ Burta”- p. Barbara Leonowicz-Babiak wraz z najbliższą rodziną, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego- Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Oddział w Lublinie- p. Waldemar Podsiadły, przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Marcin Wasiński, który wraz z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Sławomirem Zawiślakiem dokonał wręczenia Medalu „Pro Patria” mjr. Bronisławowi Malcowi- Prezesowi ŚZŻAK Koło w Suścu. W ten sposób doceniona została praca 90-letniego żołnierza AK, od 20. lat ofiarnie i społecznie pracującego w naszym Związku na rzecz krzewienia postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

W trakcie uroczystości miało również miejsce wręczenie Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą otrzymali:

Reklamy

Pan Bogusław Boba ze Starego Zamościa,

Pan Jan Pieczykolan ze Starego Zamościa,

Pan Eugeniusz Stempel ze Starego Zamościa,

Pani Bolesław Puszko z Suśca.

Wręczenia w/w odznaki dokonali: Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w asyście członków Prezydium naszego Związku.

W uroczystości udział wzięły także poczty sztandarowe 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, kilkanaście pocztów Kół Rejonowych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, poczet Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach. W uroczystości uczestniczyli również Harcerze z 10 Drużyny „Traperski Krąg” z Suśca i Majdanu Sopockiego, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Susiec.

Po uroczystej Mszy św. odprawionej przez ks. dr Krzysztofa Śnioska Proboszcza Parafii w Majdanie Sopockim i ks. Prał. Romana Marszalca kapelana AK, zebrani udali się na miejsce ustawienia tablicy pamiątkowej, którą odsłoniła córka „Burty” Barbara Leonowicz-Babiak razem z Wójtem Gminy Susiec Franciszkiem Kawą, a przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

 

Info i foto: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Na zdjęciach – uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce Jana Leonowicza ps. „Burta”.