Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Odkrywanie i poznawanie świata przyrody było wiodącą tematyką, wokół której stawialiśmy sobie główne zadania, pracując nad Projektem pod nazwą „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

A robiliśmy to, na różne sposoby: poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, szukaliśmy mądrości przyrodniczych w fachowej literaturze, ale też osobne miejsce oddawaliśmy przyrodzie, jako inspiratorce twórczości wielu poetów…

Dnia 2 czerwca 2010r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie drugiego etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, realizowanego w klasie I „b” pt. „Odkrywamy i poznajemy świat przyrody” pod kierunkiem wychowawcy Sabiny Kuryło.

Pokaz efektów pracy uczniów uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pani dyrektor Dorota Cybula, pani dyrektor Edyta Kucharska, szkolny pedagog pani Marta Kuczyńska, panie z nauczania zintegrowanego: Katarzyna Sztuk, Teresa Kraszkiewicz, Agnieszka Kwaśnik, rodzice, przedstawiciele MSU oraz uczniowie – reprezentanci klas I-III.

Przygotowany z tej okazji program przebiegał pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”. Uczniowie przywitali gości piosenką pt. „W świecie przyrody”, której tekst i melodię wspólnie utworzyli, a podczas śpiewu wykorzystali własny akompaniament muzyczny. Tę część programu uświetniła prezentacja multimedialna, obrazująca realizację zajęć pozalekcyjnych, którą relacjonowali sami uczniowie. Goście mogli też obejrzeć wystawę prac uczniów wykonanych podczas trwania Projektu.

W drugiej części programu dzieci miały okazję zaprezentować sposób realizacji głównej idei Projektu – nauki przez doświadczenie, gdzie wiodącą formą organizacji była praca grupowa w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.

Wśród zadań znalazło się: „Napisanie listu do Przyrody, na ozdobionej przez siebie kartce”, „Projektowanie wiosennego ogrodu i sadzenie w nim roślin, z przygotowanych wcześniej elementów”, „Rozwiązywanie zadań, w postaci rymowanek przyrodniczo – matematycznych” , „Budowanie Królestwa Przyrody i urządzenie w nim przyjęcia na Dzień Mamy i Taty, z wykorzystaniem dostępnych środków dydaktycznych i wcześniej wykonanych gotowych elementów”, „Nasze zabawy z Mamą i Tatą, Układanie życzeń dla rodziców, prezentacja życzeń przy samodzielnie utworzonym akompaniamencie muzycznym”.

Odwagi i pewności siebie wszystkim dzieciom dodawały ich starsze koleżanki z Małego Samorządu Uczniowskiego, które niekiedy służyły też radą i swoją pomocą.

We wszystkich Ośrodkach uczniowie bardzo sprawnie wykonali wszystkie postawione przed nimi zadania, wykazując zarówno bogatą wiedzę, jak i duży zakres nabytych umiejętności z inteligencji językowej, matematyczno-logicznej, przyrodniczej, wizualno – przestrzennej, muzyczno – ruchowej i interpersonalnej.

W czasie popisów, dzieci z dużą swobodą i pomysłowością potrafiły wykorzystać wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i rekwizytów.

Po zakończonej pracy w Ośrodkach Zadaniowych wszyscy uczniowie wręczyli swoim rodzicom samodzielnie wykonane kolorowe obrazki.

Atrakcją trzeciej części programu było przedstawienie pt. „Żyj z Przyrodą w zgodzie”, w którym role aktorskie znalazły dla siebie wszyscy uczniowie. Ta przyrodnicza fabuła, stworzyła kolejną okazję wszystkim dzieciom do prezentacji efektów ich pracy w realizowanym Projekcie.

W tle pięknej przyrodniczej scenerii pojawiały się kolejne pory roku, prezentując zmiany jakie dokonują się wtedy w przyrodzie. Wcielając się w postacie zwierząt i roślin, mali aktorzy wykazali też ogromną wrażliwość na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. Sposób kreowania postaci scenicznych, piękna recytacja, pamięciowe opanowanie tekstów, to kolejna wspaniała prezentacja dziecięcych dzieci umiejętności. Wspólna zabawa muzyczno – ruchowa z kolorową chustą, w sposób radosny zakończyła prezentację przyrodniczej inscenizacji. Licznie zgromadzeni goście, gorącymi brawami nagrodzili występ małych aktorów.

Na pamiątkę udziału w Projekcie, pani dyrektor wręczyła wszystkim dzieciom „myszki – pacynki”.

Zajęcia w ramach realizowanego Projektu, dostarczyły dzieciom wiele okazji do radości i zabawy. Pozwoliły lepiej poznać i zrozumieć otaczający je świat przyrody, a szczególnie samego siebie.

Kończąc projekt, jestem przekonana, że „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” pomogły dzieciom pewniej kroczyć po „wielorakich ścieżkach” wiedzy, a w przyszłości przyniosą im wiele sukcesów.

Sabina Kuryło
Wychowawczyni klasy I „b”

zobacz zdjęcia »