Prace w horodelskim parku

Horodło

Reklamy

W ramach środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w 2009 r. Gmina Horodło otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: Urządzenie i uporządkowanie parku w centrum miejscowości Horodło.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009 – 2010, kwota inwestycji: 125 012,84 zł

W związku z realizowaną operacją przeprowadzone zostały roboty artystyczno – kamieniarskie przy dwóch kamiennych rzeźbach lwów. Projekt zakładał wykonanie prac w zakresie konserwacji rekonstrukcji rzeźb. Dokonano również uporządkowania terenu parku, zakupiono po 14 sztuk koszy oraz ławek betonowych. Chodnik, który powstał w parku ułatwia mieszkańcom gminy poruszanie się na terenie obiektu, jak również zapewnia im większe bezpieczeństwo.

Głównym celem realizowanego projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych a także stworzenie miejsca wypoczynku oraz rekreacji w centrum miejscowości Horodło. Zmiana wizerunku parku jest jednym z kroków do realizacji wizji odnowy wsi. Realizowane zadanie ma na celu podniesienie standardu życia a także podniesienie atrakcyjności miejscowości z czego wynikać będzie większe zainteresowanie turystów.

Przeprowadzone zadania niewątpliwie wpłynie pozytywnie na poprawę atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości Horodło.

Tekst: Aneta Hajkowska
Foto: UG Horodło

GALERIA »