Realizacja projektów z EFS

Hrubieszów

Reklamy

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu zaprasza na szkolenie: „Realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”, które odbędzie się w dniach 29 – 30.09.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli projektów z EFS w nowym okresie programowania 2007-2013, w szczególności po zmianach dokumentów ” Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „ Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Wojnarska- Trener Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

Na szkolenie zapraszamy głównie: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek podległych min. szkół, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia !!!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępny jest na stronie: www.zamosc.roEFS.pl