Remont świetlicy w Bereżnicy

Gmina Horodło

Reklamy

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Horodło realizuje inwestycję o wartości: 847 944,09 zł., (kwota dofinansowania: 472 596,00 zł.) pod nazwą „Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bereżnica”.

W ramach realizowanej operacji zostanie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej polegający na robotach budowlanych, które obejmą: przyziemię, parter, elewację, zagospodarowanie boiska, ogrodzenie oraz utwardzenie. Zadanie obejmuje także przeprowadzenie robót elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz zakup wyposażenia.

Poprzez realizację operacji zostanie utworzone miejsce spotkań dla lokalnej ludności i turystów w centrum wsi. Remont świetlicy poprawi standard życia mieszkańców, stworzy Centrum Kulturalne, które zachęci młodzież i dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Realizacja operacji przyczyni się w dużym stopniu do podniesienia standardu życia oraz ukształtowania pozytywnego i nowoczesnego obrazu wsi.

W przyszłości w miejscowości Bereżnica odbywać się będą imprezy sportowe, kulturalne, zawody i festyny o zasięgu gminnym oraz powiatowym.

Info i foto:
UG w Horodle

Zdjęcia »