Strażnicy Graniczni ujawnili zanieczyszczenie Bugu

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas realizacji czynności związanych z ochroną granicy państwowej, ujawnili zanieczyszczenie rzeki granicznej Bug.

Reklamy

 

Jednym z ustawowych zadań Straży Granicznej jest: zapobieganie zanieczyszczaniu wód granicznych. Realizując ten ustawowy obowiązek, funkcjonariusze NOSG, podczas prowadzonych patroli granicznych, zwracają również uwagę na to, czy rzeka graniczna Bug nie jest w jakikolwiek sposób zanieczyszczana.

W listopadzie oraz grudniu ubiegłego roku na terenie powiatu włodawskiego, funkcjonariusze Placówki SG we Włodawie, zauważyli spuszczanie do rzeki granicznej, przez rurę ściekową, płynów o intensywnym zapachu. Podejrzewając, iż może dojść do zanieczyszczenia rzeki Bug, w obu przypadkach, niezwłocznie powiadomiono o tym fakcie: Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Chełmie.

Placówka NOSG we Włodawie otrzymała dwukrotnie informację, iż podczas kontroli przeprowadzonych przez pracowników WIOŚ, stwierdzono: „odprowadzanie do rzeki Bug ścieków przemysłowych o wysokich przekroczeniach stężeń parametrów określonych w pozwoleniu”.  W sprawie nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego, zaś dokumentację z czynności kontrolnych przekazano do Prokuratury Rejonowej we Włodawie.

 

źródło i fot. NOSG