Uroczystości Staszicowskie w Jarosławcu

Jarosławiec

Reklamy

9 maja 2010 roku w Jarosławcu odbyły się uroczystości upamiętniające założenie w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.

Towarzystwo składało sie z 8 wsi i przyległej do nich części miasta Hrubieszowa, tj. dóbr, które uprzednio Staszic zakupił z 50-letnich swoich oszczędności.

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie było instytucją na swoje czasy wyjątkową. Wszyscy chłopi tychże wsi zostali nie tylko uwolnieni od pańszczyzny, ale także otrzymali na własność użytkową ziemię i zabudowania. Obok indywidualnej własności ludność Towarzystwa otrzymywała z dóbr folwarcznych obszary wspólnego użytkowania, jak: stawy, lasy, propinacje, karczmy, młyny i część pól ornych. Powstały własne szkoły, szpital, bank pożyczkowy, instytucja renty dla starców i inwalidów, stała opieka nad sierotami, a także nigdzie ówcześnie nie spotykany fundusz stypendialny dla uczącej się młodzieży.

Od wielu już lat, każdego roku, w imieniny fundatora tego wspaniałego, dobroczynnego dzieła, które do dziś budzi podziw i uznanie – władze Gminy Uchanie, mieszkańcy wsi, które wchodziły w skład Towarzystwa, delegacje ze szkół i organizacji pozarządowych z terenu gminy, składają kwiaty i wiązanki pod pomnikiem Stanisława Staszica w Jarosławcu, by w ten sposób uczcić pamięć swego dobroczyńcy.

Info i foto:
UG Uchanie

Zdjęcia »