W całym województwie trwa akcja Znicz

Na drogi wyjechała większa, niż zazwyczaj, liczba zmotoryzowanych. Nad bezpieczeństwem podróżujących, a także pieszych w ramach Akcji Znicz czuwają policjanci.

Reklamy

 

Wzmożony ruch pojazdów można było zaobserwować wczoraj już od wczesnych godzin rannych. Podróżni ruszyli w drogę na cmentarze.

Dziś panuje również większy ruch nie tylko pojazdów, ale również pieszych. Dla zapewnienia jego płynności, na wielu drogach dojazdowych do cmentarzy została wprowadzona zmiana organizacji ruchu.

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwają policjanci z drogówki. Do działań Akcji Znicz ruszyły wzmożone patrole.

 

***

 

Policjanci przypominają:

– prowadząc pojazd zachowajmy rozwagę, ostrożność, zwracajmy uwagę na oznakowanie. Stosujmy się do ograniczeń prędkości.  

– korzystajmy ze środków komunikacji publicznej, o ile to możliwe. Unikniemy w ten sposób długiej podróży, stania w korkach i szukania miejsca parkingowego,

– bezwzględnie podporządkujmy się poleceniom i wskazówkom funkcjonariuszy kierujących ruchem, są one ważniejsze od sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych,

– parkujmy pojazdy tylko  w miejscach do tego wyznaczonych, by nie stwarzały zagrożenia w ruchu i nie blokowały przejazdu innym kierującym.

– pieszym przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejść. Apelujemy także o zakładanie elementów odblaskowych poprawiających ich  widoczność na drodze, nie tyko poza obszarem zabudowanym.

 

źródło: KWP Lublin