Regulamin

Regulamin portalu LubieHrubie.pl

Reklamy

Korzystanie z portalu LubieHrubie.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu, używania cookies i innych technologii, pozwalających na efektywne i bezpieczne funkcjonowanie serwisu, w tym reklam spersonalizowanych, a także zaakceptowania Polityki Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się – OPUŚĆ SERWIS >>

1. Regulamin niniejszy określa zasady umożliwiania drogą elektroniczną przez portal LubieHrubie.pl z siedzibą w Hrubieszowie, zwanego dalej Administratorem, na rzecz użytkowników Internetu, zwanych dalej Użytkownikami, publikowania ich wpisów, uczestniczenia w Forum serwisu LubieHrubie.pl, jak również korzystania z innych usług elektronicznych świadczonych przez portal, zwanych dalej Forum, w celu publikowania i wymiany informacji.

2. Aby móc korzystać z usług Forum portalu LubieHrubie.pl, nie jest konieczna rejestracja Użytkownika. Administrator nie gromadzi danych Użytkowników. Użytkownik pozostaje dla Administratora osobą anonimową.

3. Użytkownik publikując swoje wpisy lub przesyłając treść do publikacji, robi to z własnej inicjatywy i woli, reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Portal LubieHrubie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum lub przesyłane do publikacji. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkiej staranności, aby jego wpis lub przesyłana do publikacji treść zawierały wszystkie informacje niezbędne do ich publikacji.

4. Użytkownik publikując swoje wpisy zobowiązuje się umieścić swój wpis we właściwym dziale Forum przeznaczonym dla danej kategorii wpisu, umieszczenie wpisu w innym dziale, niż przeznaczony dla danej kategorii wpisu, stanowi podstawę do modyfikacji lub usunięcia wpisu.

Przeznaczenie działów:

– dział „Ogłoszenia” – przeznaczony do zamieszczania ogłoszeń (bez komentarzy, opinii); w ciągu doby można dodać maksymalnie jedno ogłoszenie, znajduje się pod adresami

– „Ogłoszenia – Sprzedam” – http://ogloszenia.hrubie.pl/sprzedam – dla ogloszeń o sprzedaży (oprócz sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkań), wpisy edytują się przez 7 dni

– „Ogłoszenia – Kupię” – http://ogloszenia.hrubie.pl/kupie – dla ogłoszeń o chęci zakupu (oprócz chęci zakupu nieruchomości, w tym mieszkań), wpisy edytują się przez 7 dni

– „Ogłoszenia – Nieruchomości” – http://ogloszenia.hrubie.pl/nieruchomosci – dla nieruchomości (również mieszkań), w tym także ich zakupu i sprzedaży, wpisy edytują się przez 7 dni

– „Ogłoszenia – Inne” – http://ogloszenia.hrubie.pl/inne – dla innych ogłoszeń, wpisy edytują się przez 7 dni

5. W dziale Ogłoszenia Użytkownik może opublikować w ciągu doby maksymalnie jeden wpis.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Forum wpisów i innych treści o charakterze reklamowym i komercyjnym lub też takich, których treść jest sprzeczna z prawem lub narusza prawa osób trzecich oraz linków o takim charakterze, a także linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim lub też takich, których treść jest sprzeczna z prawem lub narusza prawa osób trzecich.

8. Portal LubieHrubie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 6 i 7 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania autora, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4, 6 i 7 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W wypadku wpisów użytkowników, których zgodność z regulaminem nie jest jednoznaczna, decyzję o ich pozostawieniu, usunięciu lub modyfikacji podejmuje administrator portalu i Forum bez powiadamiania użytkownika.

9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum lub przesyłając treść do publikacji, nieodpłatnie upoważnia portal LubieHrubie.pl do:

a) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,

b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum lub publikowane treści

c) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów lub nadesłanych przez Użytkownika do publikacji treści, w sieci Internet,

d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,

f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

10. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum lub przesyłając treści do publikacji, wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Administratora, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z pkt. 8 i 9 Regulaminu.

11. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

12. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum lub przesyłając treści do publikacji, zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

13. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności portalu LubieHrubie.pl.

14. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z usług portalu LubieHrubie.pl będzie nadal posiadał) prawa autorskie oraz wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia publikowania i używania przez LubieHrubie.pl treści jego wpisów lub treści przesyłanych do publikacji, w celu świadczenia usług określonych w warunkach niniejszego Regulaminu.

15. Łamanie przez Użytkownika niniejszego regulaminu upoważnia Administratora strony do usunięcia wpisu (wpisów) Użytkownika bez podawania powodu i bez zawiadamiania go o tym.

16. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak ze względu na społecznościowy charakter portalu – nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wiedzy o nadużyciach, czy wiedzy o postępowaniu niezgodnym z prawem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym: lubiehrubie@gmail.pl.

17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Regulaminu.

Redakcja portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów nadesłanych. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.