IV edycja PALPSM

Sport

Reklamy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” zaprasza do uczestnictwa w IV Powiatowej Amatorskiej Lidze Siatkówki Mężczyzn.

IV POWIATOWA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ MEŻCZYZN

Termin zgłoszeń:
7 października 2010 r.

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny, wpłata kwoty w wysokości 250 zł (w ZS nr 3 – sekretariat lub pokój nauczycieli wf do p. K. Brudnowskiego), kontakt z organizatorami.

Wstępne założenia regulaminu:
IV edycja rozgrywek PALPSM będzie inna od dotychczasowych rozgrywek. Pierwsza runda rozgrywana będzie systemem „każdy z każdym”. Druga runda rozgrywana będzie systemem pucharowym. Obowiązywać będą przepisy PZPS, z tą różnicą, że mecz toczył się będzie do 2 wygranych setów. Terminarz rozgrywek ligowych zostanie sprecyzowany po dokonaniu naboru drużyn.

Rozgrywki PALPSM współfinansowane są przez Starostwo Powiatowe.

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY”
22 – 500 Hrubieszów ul. Żeromskiego 11 Tel., Fax.
0 84 696 2524 tel. kom. 511 271 552
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

***

REGULAMIN
POWIATOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
HRUBIESZÓW 2010 r.

REGULAMIN »

1. Zasady ogólne.

Organizatorami zawodów są:
a. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.

Rozgrywki PALPSM edycja IV współfinansuje Starostwo Powiatowe.

Obiekty sportowe – hala sportowa HOSiR ul. Ciesielczuka 2.

2. Uczestnictwo.

Drużynę stanowi od 6 do 18 zawodników. W protokole meczowym może być wpisanych maksymalnie 14 zawodników – kadra na mecz (z zaznaczonymi dwoma Libero).

Po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywek, przed rozpoczęciem rundy pucharowej dopuszcza się zmiany w składach drużyn. Zmiany te maja być podane w formie pisemnego zgłoszenia. Zawodnicy, którzy grali w rozgrywkach nie mogą zmieniać drużyny i w rundzie pucharowej reprezentować inną drużynę.

3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.

Zawody rozgrywane są w dwóch etapach. Etap pierwszy systemem „każdy z każdym” . Etap drugi systemem „pucharowym”.

Mecze ligowe rozgrywane są do 2 wygranych setów.

Spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut).

Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator.

4. Punktacja.

System punktowania w etapie pierwszym jest następujący:
a. drużyna która wygrała mecz 2:0 w setach zdobywa 3 punkty do klasyfikacji ligowej,
b. drużyna która wygrała mecz 2:1 w setach zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
c. drużyna która przegrała mecz 0:2 w setach zdobywa 0 punktów do klasyfikacji ligowej,
d. drużyna która przegrała mecz 1:2 w setach zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
e. drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 2 w setach i 0 : 25, 0 : 25 w punktach,
f. drużyna zdekompletowana w czasie meczu (w przypadku kontuzji powinna nastąpić zmiana narzucona, jeżeli drużyna nie posiada zmiennika kontuzjowany zawodnik ma 3 minuty na powrót na boisko, jeżeli tego nie uczyni następuje przegranie seta. Drużyna ma kolejne 3 minuty na stawienie się do gry w komplecie do następnego seta (z wyjątkiem, jeżeli poprzedni set był rozstrzygający o wyniku), jeżeli wówczas również nie stawi się w komplecie przegrywa mecz) zdobywa 0 lub 1 punkt (w zależności od ilości wygranych setów) do klasyfikacji ligowej oraz tyle setów i punktów setowych ile zdobyła do momentu zdekompletowania.

W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
a. ilość zdobytych punktów,
b. stosunek wygranych i przegranych setów,
c. ilość wygranych setów,
d. stosunek zdobytych i straconych „małych” punktów,
e. ilość zdobytych „małych” punktów,
f. w przypadku, jeżeli to nie rozstrzyga o miejscu w tabeli decydujący staje się wynik rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

System rozgrywek w etapie drugim jest następujący:
a. po pierwszej rundzie gra toczy się systemem pucharowym,
b. pierwsze cztery drużyny grają o miejsca 1 – 4.
c. pozostałe drużyny grają o miejsca od 5 do ostatniego według podobnego schematu.

5. Sposób wyboru najlepszego zawodnika PALPSM.

W trakcie rozgrywek ligowych po każdym rozegranym meczu wybierany będzie MVP meczu. Wybrany zawodnik otrzyma jednocześnie punkty do klasyfikacji na najlepszego zawodnika PALPSM III edycja. MVP uzyska 1, 2 lub 3 punkty w zależności od oceny gry. Punkty przyznaje organizator rozgrywek na wniosek sędziów. Jeżeli w trakcie meczu kilku zawodników będzie się wyróżniać oni również otrzymają 1 lub 2 punkty.

6. Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS http://www.ws-kpzps.qba.nazwa.pl/files/przepisy%20gry%202009%20-%202012.pdf w tym szczególnie:

a. uwaga zmiany przepisów od 1 stycznia 2009 r. http://www.ws-kpzps.qba.nazwa.pl/files/zmiany_w_przepisach_po_31_kongresie_fivb.pdf

b. zespół składa się z 6 zawodników, drużyna stawiająca się w mniejszym liczebnie składzie może rozegrać mecz „rekreacyjny”, ale w tabeli wyników wpisany zostanie walkower dla drużyny przeciwnej,

c. przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu,

d. przed każdym setem kapitan podaje ustawienie początkowe drużyny. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z popełnieniem błędu rotacji i stratą punktu,

e. w trakcie seta drużyna ma prawo do wykonania maksimum 6 zmian. Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie i może powrócić na boisko tylko raz w secie i tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem boiska. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił,

f. przepis ten nie dotyczy Libero,

g. mecze rozgrywane będą oficjalną piłką III PALPSM – Molten V5M5000-X

h. w drużynie dopuszcza się obecność 4 zawodników aktualnie zarejestrowanych jako zawodnicy WZPS Lublin – junior i senior,

i. interpretacja przepisów w praktyce będzie zgodna z: http://www.ws-kpzps.qba.nazwa.pl/files/casebook%202009.pdf

7. Kontakt drużyn z organizatorem:

Uwagi należy kierować do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów tel. kom 511 271 552, email: dlaszkolyhrub@o2.pl.

8. Termin i miejsce Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.

a. Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach
http://www.lubiehrubie.pl/
http://www.zsnr3.pl/

9. Tryb oficjalnych protestów w trakcie trwania rozgrywek.
Każdy protest, aby został rozpatrzony musi zostać złożony do godziny 9 00 następnego dnia po zakończeniu kolejki rozgrywkowej.
Protest powinien:

a. być złożony na piśmie i podpisany przez kapitana drużyny,

b. w proteście powinny znajdować się zarzuty do przebiegu rozgrywek, meczów, sędziowania itd., które uzasadniają złożenie protestu i ewentualne podjęcie decyzji o weryfikacji zastanych zjawisk.

c. protestujący musi pamiętać, że sędziowie są bezstronni i ewentualne błędy wynikające ze złej percepcji i interpretacji faktów w trakcie meczu nie będą rozpatrywane

d. w sytuacjach szczególnych dopuszcza się składanie protestu po terminie, jednak wiąże się to z zadeklarowaną przez organizatora ligi decyzją.

***

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
ZS nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”