LubieHrubie.pl » Sport

A A A

Nagrody dla wybitnych sportowców

Dodał: mac

Data dodania: 2007-04-30

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 kwietnia podjęto między innymi uchwałę, która wreszcie rozwiązuje problemy związane z wynagradzaniem najlepszych sportowców powiatu.

Reklama

Przypomnę, że w tym roku zostało zlikwidowane niektórym sportowcom stypendium sportowe, które Powiat wypłacał w wysokości 300 zł miesięcznie. Dotknęło to choćby Rafała Fedaczyńskiego, który nie mógł pobierać go już ze względów formalnych – nie jest uczniem i przekroczył dopuszczony uchwałą stypendialną wiek. Powiat przygotował więc projekt, na podstawie którego najwybitniejsi sportowcy naszego regionu mogli by otrzymywać gratyfikacje finansowe za osiągane na poziomie ogólnopolskim i światowym wyniki. Rada przyjęła ją jednogłośnie.
Poniżej najbardziej interesujące fragmenty uchwały.


Wysokość proponowanych nagród to już zupełnie inna sprawa...


„Rada Powiatu w Hrubieszowie, mając na względzie dobro zawodników i konieczność wspomagania rozwoju sportu i kultury fizycznej na swoim terenie podejmuje uchwałę, której ideą jest pogłębienie i stworzenie dodatkowej motywacji do pracy sportowców, a tym samym zwiększenie możliwości promocji powiatu hrubieszowskiego.


Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota w wysokości 300 zł.

Zawodnikom może być przyznana indywidualna nagroda w wysokości:
1.Do 15-krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu świata
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
2.Do 12-krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Europy
b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
3.Do 10-krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Polski
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski
c) udział w Igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy i zajęcie miejsca niewymienionego nie wymienionego w pkt. 1 i pkt 2.


Nagrody przyznawane są raz w roku.”

Podziel się:
« wstecz