LubieHrubie.pl » Sport

A A A

Relacja z Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Werbkowice 2018 - FOTO

Dodał: may

Data dodania: 2018-11-07

W dniu 24 października 2018 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbył się Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Reklama

 

Patronat honorowy nad Turniejem objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast patronat medialny nad imprezą sprawował Tygodnik Zamojski.

Organizatorem Turnieju było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT-MICHAŁ” Werbkowice oraz Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Impreza sportowa została dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału w Turnieju zaproszono Warsztaty Terapii Zajęciowej z powiatów: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, biłgorajski.

Na Turniej przybyli przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek reprezentowany był przez zastępcę dyrektora Wydziału Biura Wojewody Panią Agnieszkę Skubis-Rafalską, która odczytała skierowany do organizatorów list. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowali Pani Iwona Sękowska i Pan Ryszard Dados pracownicy z Oddziału Lubelskiego PFRON. Przybył również Pan Tomasz Zając Burmistrz Miasta Hrubieszów.

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

1. Ks. Stanisław Kupczak - Proboszcz Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Werbkowicach;

2. Pan Andrzej Barczuk -Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego;

3. Pan Ryszard Grabowski - Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice;

4. Pan Lech Bojko - Wójt Gminy Werbkowice;

5. Pani Danuta Muzyczka - Radna Gminy Werbkowice;

6. Pan Jarosław Gałka - Radny Gminy Werbkowice;

7. Pan Marek Pietruk - Radny Gminy Werbkowice;

8. Pani Zofia Pietruk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach;

9. Pani Marta Pietrusiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach;

10. Pani Ewa Koźmińska - Prezes UKS „GROT-MICHAŁ” Werbkowice;

11. Pan Ryszard Mazurkiewicz - Kierownik Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach;

12. Pan Marek Bieńkowski - Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach;

13. Pan Edmund Kawka – Prezes Klubu MLKS Kryształ Werbkowice;

14. Pani Justyna Czernij – Jezierska – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;

15. Pan Mieczysław Śliwiński – wieloletni pracownik WTZ w Hrubieszowie;

16. Pan Wiesław Rak - Kierownik WTZ przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

17. Pani Maria Karaszewska - Kierownik WTZ w Lipinie Starej wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

18. Pan Kazimierz Wańcisiewicz – Kierownik WTZ w Józefowie wraz z zawodnikami oraz opiekunami;

19. Pan Piotr Misiarz - Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

20. Pan Rafał Bodys – Kierownik WTZ w Grabowicy wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

21. Pani Monika Pawluk i Pan Mariusz Pieczykolan wraz z zawodnikami WTZ w Zwierzyńcu;

22. Pani Małgorzata Nowosad i Pan Sylwester Kłyż wraz zawodnikami WTZ w Dominikanówce;

23. Pani Aneta Szymańska i Pan Zbigniew Niedźwiedzki wraz z zawodnikami WTZ w Tomaszowie Lubelskim;

24. Pan Jan Karczewski wraz z zawodnikami z WTZ w Oszczowie;

25. Pani Monika Kalisz i Pan Edward Szerszon wraz z zawodnikami WTZ w Zamościu przy ul. Orlicz - Dreszera;

26. Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z Przewodniczącą Zarządu Panią Haliną Szpuga i Wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską-Lackowską wraz z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i rodzicami osób z niepełnosprawnością.

 

Ideą „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnością, a także motywowanie ich do podjęcia działania, w celu tworzenia warunków włączenia w pełne życie społeczne, w tym aktywność sportową, a także przełamywania barier społecznych. Sport w życiu osób z niepełnosprawnością pełni niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Istotnym celem Turnieju jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością takich samych warunków do uprawiania sportu jakie mają osoby pełnosprawne. Z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie i zagospodarowaniem czasu wolnego.

Wielką pomocą w organizacji Mistrzostw było wsparcie rzeczowe oraz finansowe, jakim obdarzyły organizatorów następujące firmy:

KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”;

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach;

„Agro – Farb”, Arkadiusz Dobrzyński;

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;

P.H.U. „Kot & W” – Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe, Piotr Kot;

Piekarnia A.R.S., Antoni Skrzypa;

Kraina Ciast i Tortów, Agnieszka Strzelecka;

Sklep Wielobranżowy, Stanisław Niedźwiedź;

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK);

Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych, Jerzy Rybczyński;

Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa, Andrzej Kalbarczyk.

 

Ponadto wspierali nas:

Pani Izabela Zarusińska, ratownik medyczny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie;

Pani Weronika Kornas – fotograf;

pracownicy KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice” zapewniając poczęstunekw formie waty cukrowej i popcornu;

oraz Wolontariusze z Zastępu „Dąb” z 1 Hrubieszowskiej Drużyny Harcerek „Sosna”.

 

Puchary za I, II i III miejsce w Kategorii Mężczyzn i Kobiet ufundowała Pani Halina Szpuga - przewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonały Pani Halina Szpuga - Przewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach oraz Pani Marta Piotrowska - Lackowska - Wiceprzewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach poprzez przywitanie wszystkich przybyłych Gości, zawodników i kibiców, krótkie przedstawienie idei Turnieju oraz zaproszenie do rozgrywek.

Na płycie głównej boiska nastąpiła prezentacja wszystkich zawodników, reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie uczestniczka WTZ w Alojzowie Pani Ewa Polikowska odczytała Apel Olimpijski. Dodatkową atrakcją ze strony organizatorów był set pokazowy w wykonaniu zawodników Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju Jacka Gnypa, Jarosława Brzyskiego, Mirosława Litwińczuka i Dariusza Iwańczyka.

Po części oficjalnej głos zabrała Pani Danuta Muzyczka, sędzia główny tego Turnieju przedstawiając skład sędziowski, regulamin, a następnie rozpoczęła rozgrywki poprzez wyczytywanie zawodników przyporządkowując ich do poszczególnych stołów. Po zaciętej walce „fair play” wyłoniono zwycięzców „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”:

 

W kategorii kobiet:

I miejsce zajęła Pani Elżbieta Burak z WTZ Grabowica;

II miejsce zajęła Pani Olimipa Garbacz z WTZ Dominikanówka;

III miejsce zajęła Pani Maria Świder z WTZ Tomaszów Lubelski.

 

W kategorii mężczyzn:

I miejsce zajął Pan Dariusz Ciucki z WTZ Alojzów;

II miejsce zajął Pan Witold Kukiełka z WTZ Alojzów;

III miejsce zajął Pan Leszek Bździuch z WTZ Józefów.

 

Następnie dokonano uroczystego zakończenia Turnieju. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami. Ponadto reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej biorących udział w turnieju otrzymali z rąk Pani Haliny Szpuga – Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach i Pani Marty Piotrowskiej - Lackowskiej - Wiceprzewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach pamiątkowe statuetki oraz torby z upominkami. Pani Agnieszka Skubis – Rafalska przekazała nagrody o znacznej wartości dla zwycięzców Turnieju ufundowane przez Wojewodę Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka. Pan Marek Bieńkowski - Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach wręczył każdemu zawodnikowi torby z upominkami i słodyczami ufundowane przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Także Pan Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu ufundował i przekazał osobiście nagrody wszystkim zawodnikom stojącym na podium. Panowie Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice oraz Pan Ryszard Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice przekazali na ręce gospodarzy Turnieju bony na zakup materiałów do terapii dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie.

Nie zapomniano również o podziękowaniach dla sponsorów. Dzięki ich wsparciu możliwe było przygotowanie tak dużej imprezy sportowej. A tym samym zaakcentowanie, iż integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym jest niezmiernie ważna i możliwa.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Zapraszamy za rok.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjąz Turnieju zamieszczoną na naszej stronie internetowej: http://www.werbkowice.psoni.org.pl

 

 

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach oraz Pracownicy WTZ w Alojzowie


fot. Weronika Kornas

 

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: