Relacja z Turnieju Tenisa Stołowego Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Werbkowice 2019

W dniu 30 października 2019 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbył się „III Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

 

Organizatorem Turnieju było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „GROT – MICHAŁ” Werbkowice oraz Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Do udziału w Turnieju zaproszono Warsztaty Terapii Zajęciowej z powiatów: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, biłgorajski.

Na Turniej przybyli przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego. Pani Marlena Maląg – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Aneta Karpiuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszów skierowały do organizatorów Turnieju listy z podziękowaniami za wszystkie programy i projekty prowadzone przez PSONI Koło w Werbkowicach polegające na udzieleniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami poprzez działalność sportową, rehabilitacyjną, integracyjną i zawodową. Natomiast wszystkim zawodnikom Turnieju życzyły jak najlepszych wyników, wiele radości i wspaniałej zabawy podczas zmagań sportowych.

Swoją obecnością organizatorów „III Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” zaszczycili:

Ks. Stanisław Kupczak – Proboszcz Parafii p. w. św. Michała Archanioła
w Werbkowicach;

Pani Agnieszka Skubis – Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice;

Pan Sławomir Bednarczuk – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Werbkowice;

Pani Danuta Muzyczka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszów oraz Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT – MICHAŁ” Werbkowice;

Pani Zofia Pietruk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Werbkowicach;

Pani Anna Woś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach;

Pan Ryszard Mazurkiewicz – Kierownik Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach;

Pan Marek Bieńkowski – Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach;

Pan Rafał Bodys – Kierownik WTZ w Grabowicy wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

Pan Wiesław Rak – Kierownik WTZ przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

Pan Piotr Wnuk – Kierownik WTZ w Lipinie Starej wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

Pan Piotr Misiarz – Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

Pani Urszula Czapla – Kierownik WTZ w Dominikanówce wraz z zawodnikami oraz pracownikami;

Pan Kazimierz Wańcisiewicz – Kierownik WTZ w Józefowie wraz z zawodnikami oraz opiekunami;

Opiekunowie wraz z zawodnikami WTZ w Tomaszowie Lubelskim;

Opiekunowie wraz z zawodnikami WTZ w Zamościu przy ul. Orlicz – Dreszera;

Opiekunowie wraz z zawodnikami WTZ w Wolicy Brzozowej;

Opiekunowie wraz z zawodnikami z WTZ w Oszczowie;

Opiekunowie wraz z zawodnikami z WTZ w Hrubieszowie;

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z Przewodniczącą Zarządu Panią Haliną Szpuga i Wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską – Lackowską wraz z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i rodzicami osób z niepełnosprawnością.

 

Celem „Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest:

popularyzacja tenisa stołowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną;

wyłonienie zwycięzcy z czterech powiatów wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną;

popularyzacja sportu, rekreacji jako jednej z form terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną;

promocja sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną wśród lokalnej społeczności;

promocja Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie poprzez sport, zdrową rywalizację i wspólną zabawę;

integracja pracowników i uczestników placówek pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Organizatorzy Turnieju otrzymani wsparcie rzeczowe oraz finansowe od następujących przedsiębiorców:

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;

Janusz Tomaszewski – Agro Partner;

Antoni Skrzypa – Piekarnia A.R.S.;

KSC S.A. oddział „Cukrownia Werbkowice”;

Agnieszka Strzelecka – Kraina Ciast i Tortów;

Stanisław Niedźwiedź – Sklep Wielobranżowy;

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, (SAAK);

Dariusz Małyszek, Mirosław Działa S.C.;

Piotr Skórka – Skup złomu;

„Szkołut – Hovest” Sp. z o.o.;

Leszek Smoła – BP Laguna Tour;

Jerzy Rybczyński – Hurtownia Artykułów Spożywczo – Przemysłowych;

Andrzej Kalbarczyk – Dachy – Kalbarczyk, Firma usługowo-handlowa;

 

Ponadto wspierali nas:

Pani Izabela Zarusińska, ratownik medyczny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie;

Pani Weronika Kornas – fotograf;

Wolontariusze z Zastępu „Dąb” z 1 Hrubieszowskiej Drużyny Harcerek „Sosna”;

Pani Danuta Muzyczka – sędzia główny Turnieju;

Pan Zbigniew Krawczuk – sędzia Turnieju;

Pan Łukasz Jarosz – sędzia Turnieju;

oraz sędziowie pomocniczy – uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.

 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonały Pani Halina Szpuga – Przewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach oraz Pani Marta Piotrowska – Lackowska – Wiceprzewodnicząca PSONI Koła w Werbkowicach poprzez przywitanie wszystkich przybyłych Gości, zawodników i kibiców, krótkie przedstawienie idei Turnieju oraz zaproszenie do rozgrywek.

Na płycie głównej boiska nastąpiła prezentacja wszystkich zawodników, reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie wysłuchano Hymnu Olimpiad Specjalnych, po czym każdy z zawodników złożył Przysięgę Zawodników Olimpiad Specjalnych.

Po części oficjalnej głos zabrała Pani Danuta Muzyczka, sędzia główny tego Turnieju przedstawiając skład sędziowski oraz regulamin. Następnie Pan Zbigniew Krawczukrozpoczął rozgrywki poprzez wyczytywanie zawodników przyporządkowując ich do poszczególnych stołów. Po zaciętej walce „fair play” wyłoniono zwycięzców „III Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”:

 

W kategorii kobiet:

I miejsce zajęła Pani Beata Oliwiak z WTZ Hrubieszów;

II miejsce zajęła Pani Agnieszka Podgórskaz WTZ Hrubieszów;

III miejsce zajęła Pani Olimpia Garbacz z WTZ Dominikanówka.

 

W kategorii mężczyzn:

I miejsce zajął Pan Mirosław Fijałek z WTZ Oszczów;

II miejsce zajął Pan Eugeniusz Gancarz z WTZ Hrubieszowie;

III miejsce zajął Pan Mariusz Kopciewski z WTZ przy PSONI Koło w Zamościu.

 

Następnie dokonano uroczystego zakończenia Turnieju. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami. Ponadto reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej biorących udział w turnieju otrzymali z rąk Pani Haliny Szpuga – Przewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach i Pani Marty Piotrowskiej – Lackowskiej– Wiceprzewodniczącej PSONI Koło w Werbkowicach pamiątkowe statuetki oraz torby z upominkami. W imieniu Pani Agnieszki Skubis – Rafalskiej– Wójta Gminy Werbkowice dyplomy za udział w Turnieju wręczał Pan Sławomir Bednarczuk –Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Werbkowice.Pan Marek Bieńkowski – Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników KSC „Polski Cukier” S. A. w Werbkowicach wręczył każdemu zawodnikowi torby z upominkami i słodyczami ufundowane przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego.

Nie zapomniano również o podziękowaniach dla sponsorów, sędziów i harcerek. Dzięki ich wsparciu możliwe było przygotowanie tak dużej imprezy sportowej. A tym samym zaakcentowanie, iż integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym jest niezmiernie ważna i możliwa.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „III Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”: Zapraszamy za rok.

 

Relację przygotowała:

Diana Duliban – instruktor terapii zajęciowej w pracowni preorientacji zawodowej