REKLAMA

C3 Zwyżka

LubieHrubie.pl » Sport

A A A

Uwaga! Zgłoszenia do zawodów SZS w Systemie Rejestracji Szkół

Dodał: KTB

Data dodania: 2017-01-09

System Rejestracji Szkół jest jedynym obowiązującym trybem zgłaszania szkół do udziału w zawodach sportowych w systemie Szkolnego Związku Sportowego.

Reklama

 

Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego SZS informujemy co następuje:

UCHWAŁA Nr 2 /2016
Prezydium Zarządu
Lubelskiego Wojewódzkiego SZS
w Lublinie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie:
terminu wprowadzenia do stosowania Programu „System Rejestracji Szkół” oraz zmiany zapisów w Regulaminie Ogólnym Zawodów w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie Regulaminu oraz Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych, obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 - Zasady współzawodnictwa sportowego, Dział VI zgłoszenia, Prezydium Zarządu LW SZS uchwala:

§ 1
Z dniem 30 stycznia 2017 r. wprowadza się do stosowania Program „System Rejestracji Szkół” jako jedyny obowiązujący tryb zgłaszania szkół do udziału w zawodach sportowych w systemie Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich szczeblach współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa lubelskiego w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2
Zobowiązuje się Zarządy Powiatowe SZS oraz Koordynatora zawodów Rejonu VI Miasto Lublin do przekazania postanowień niniejszej uchwały wszystkim szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie powiatu objętego działalnością Powiatowego SZS oraz szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Miasta Lublin.

§ 3
Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszej uchwały, tracą moc wszystkie inne techniki i sposoby zgłaszania szkół do udziału w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządom Powiatowym Szkolnego Związku Sportowego na terenie Województwa Lubelskiego oraz Koordynatorowi zawodów Rejonu VI – Miasto Lublin.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2017 roku.

Henryk Pidek
Wiceprezes Urzędujący LW SZS

 

Podziel się:
« wstecz