REKLAMA

C3 Carmax 1

LubieHrubie.pl » Sport

A A A

Zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskim Cukrowniczym Biegu Ulicznym

Dodał: mac

Data dodania: 2017-04-19

23 kwietnia w Werbkowicach odbędzie się XXIII Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny. Przedstawiamy regulamin imprezy i zapraszamy do uczestnictwa.

Reklama

 

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice, Wójt i Rada Gminy Werbkowice, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego, Związki Zawodowe przy Oddziale „Cukrownia Werbkowice”, Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

XXIII OGÓLNOPOLSKI CUKROWNICZY BIEG ULICZNY

WERBKOWICE 23 KWIETNIA 2017 ROKU

 

Patronat:

1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

3. Marszałek Województwa Lubelskiego

4. Wojewoda Lubelski

5. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego

 

Patronat medialny

1. TVP Lublin

2. Radio Lublin

3. Kronika Tygodnia

4. Dziennik Wschodni

5. Radio Złote Przeboje

6. Radio ESKA Zamość

7. LubieHrubie.pl

 

I. CEL IMPREZY

· popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji,

· upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

· podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji,

· popularyzacja walorów krajoznawczo-przyrodniczych Werbkowic,

· propagowanie idei olimpijskich.

 

II. ORGANIZATOR

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice

2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice

3. Rada i Wójt Gminy Werbkowice

4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

5. Związki Zawodowe przy Oddziale „Cukrownia Werbkowice”

6. Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie

2. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

3. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. XXIII Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 roku

(niedziela) w Werbkowicach, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.

2. Otwarcie o godzinie 10:30 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

3. Poszczególne biegi będą przebiegały zgodnie z programem minutowym od godziny 10:40.

4. Start i meta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

5. Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godzinie 13:00.

6. Trasa biegów przebiegała będzie ulicami Werbkowic (nawierzchnia asfaltowa).

 

IV. UCZESTNICTWO

1. W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjów,

szkół średnich, zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy cukrowni i plantatorzy.

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

3. Dzieci i młodzież - listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także indywidualne

zgłoszenia za pozwoleniem rodziców.

4. W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS

· 800 m osób niepełnosprawnych

· 800 m dziewcząt rocznik 2006 i młodszych

· 800 m chłopców rocznik 2006 i młodszych

· 800 m dziewcząt rocznik 2005-2004

· 800 m kobiet i mężczyzn Nordic Walking

· 1200 m chłopców rocznik 2005-2004

· 1200 m dziewcząt rocznik 2003-2002

· 1200 m dziewcząt rocznik 2001- 2000

· 1200 m kobiet pracowników cukrowni i kobiet plantatorów b.c.

· 1500 m dziewcząt rocznik 1999-1998

· 1500 m chłopców rocznik 2003-2002

· 1500 m chłopców rocznik 2001-2000

· 1500 m mężczyzn pracowników cukrowni i mężczyzn plantatorów b.c.

· 2000 m Samorządowców, Prezesów, Dyrektorów Firm , Nauczycieli , Służb Mundurowych

· 2000 m chłopców rocznik 1999-1998

· 8000 m Bieg Główny kobiet i mężczyzn

· 4000 m Bieg Główny osób niepełnosprawnych (rozgrywany równolegle z biegiem głównym na 8000 m)

· 100 m Bieg Przełajowy (rozgrywany w parku) dla Dzieci rocznik 2011 i młodszych

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 kwietnia 2016 przez formularz dostępny na stronie www.werbkowice.pl.

2. Zgłoszenia zbiorowe (szkół, klubów, itp.) należy przesłać pocztą tradycyjną i mailową Urząd Gminy Werbkowice, 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1, konradmazurek@werbkowice.pl - osoba odpowiedzialna Konrad Mazurek tel 722070600.

3. Organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach do godziny 10:00.

4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, która powinna zawierać:

Nazwisko i imię…………………………..………….

Data urodzenia………………………………………

Klub, szkoła, miejscowość………..……………

Kategoria wiekowa ……………………..…………

Dystans ………………………………………………….

 

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM

1. Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.

3. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym:

16-19 lat; 20-29 lat; 30-39 lat; 40-49 lat; 50-59 lat; 60 lat i starsi.

 

VIII. PUNKTACJA

1. Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand – Prix Polski Środkowo- Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2017 rok.

2. Do punktacji niewliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im punktów.

 

IX. NAGRODY

1. Za miejsce I-VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 800, 500, 300, 100, 100, 100 zł, ufundowane przez Radę i Wójta Gminy Werbkowice, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Za miejsce I-VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości: 800, 500, 300, 100, 100, 100, zł, ufundowane przez Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym mężczyzn nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy dyplom.

4. Za miejsce I na każdym dystansie puchar , medal oraz pamiątkowy dyplom.

5. Za miejsce II-III na każdym dystansie medal oraz pamiątkowy dyplom.

6. Za miejsce I-VI na każdym dystansie (z wyjątkiem kategorii wiekowych w Biegu Głównym) nagrody rzeczowe – upominki.

7. Każdy startujący otrzyma gorący posiłek.

 

X. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 23 kwietnia 2017 roku (niedziela) od godziny 7:30 w lokalu GOK Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia zawodów oraz organizator.

2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.

3. W biegu głównym oraz w biegu dla pracowników cukrowni, samorządowców, dyrektorów i prezesów firm, nauczycieli, służb mundurowych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 5 zł.

4. W bigach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.

6. Dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po zakończonym biegu, przed GOK Werbkowice.

7. Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów w amfiteatrze.

8. Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu.

 

***

 

PROGRAM MINUTOWY

do 10:00 Przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń

10:15 Uroczyste otwarcie, Wystąpienia Okolicznościowe

10:30 800 m osób niepełnosprawnych

10:40 800 m dziewcząt rocznik 2006 i młodszych

10:50 800 m chłopców rocznik 2006 i młodszych

11:00 800 m dziewcząt rocznik 2005-2004

11:10 800 m kobiet i mężczyzn Nordic Walking

11:20 1200 m chłopców rocznik 2005-2004

11:30 1200 m dziewcząt rocznik 2003-2002

11:40 1200 m dziewcząt rocznik 2001-2000

11:50 1200 m kobiet pracowników cukrowni i kobiet plantatorów b.c.

12:00 1500 m dziewcząt rocznik 1999-1998

12:10 1500 m chłopców rocznik 2003-2002

12:20 1500 m chłopców rocznik 2001-2000

12:30 1500 m mężczyzn pracowników cukrowni i mężczyzn plantatorów b.c.

12:40 2000 m Samorządowców, Prezesów, Dyrektorów Firm, Nauczycieli, Służb Mundurowych

12:50 2000 m chłopców rocznik 1999-1998

13:00 8000 m Bieg Główny kobiet i mężczyzn

13:00 4000 m Bieg Główny osób niepełnosprawnych (rozgrywany równolegle z biegiem głównym na 8000 m)

13:30 100 m Bieg Przełajowy (rozgrywany w parku) dla Dzieci rocznik 2011 i młodszych

14:00 Dekoracja zwycięzców – amfiteatr

14:30 Część artystyczna – amfiteatr

15:00 Uroczyste zakończenie imprezy – amfiteatr

 

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny

 

Podziel się:
« wstecz

SKOMENTUJ:

Aby komentować zaloguj się, jeśli nie masz konta zarejestruj się.


KOMENTARZE: 0