10 tysięcy na ratowanie zabytków cmentarza

Hrubieszów

Reklamy

10 tysięcy 40 złotych – tyle udało się zebrać podczas tegorocznej kwesty na rzecz ratowania nagrobków na cmentarzu w Hrubieszowie. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie właśnie podsumował 6 zbiórkę pieniędzy.

Jej efekty były lepsze niż w ubiegłym roku, gdy zebrano o 1 tysiąc złotych mniej.

W minioną niedzielę i poniedziałek datki od osób, odwiedzających hrubieszowską nekropolię przy ul. Kolejowej, zbierało ponad 80 osób. Wśród nich byli m.in.: harcerze i zuchy, młodzież szkolna, pracownicy oświaty, działacze kultury i samorządowcy.

Jeszcze nie wiadomo które i ile zabytkowych nagrobków uda się za te pieniądze odrestaurować. Prezydium komitetu podejmie w tej sprawie decyzję w najbliższych miesiącach.

W ostatnim roku pracami konserwatorskimi objęto: nagrobek Michała Kułakowskiego z 1889 roku, postawiony przed wojną pomnik Jana Pawłowicza, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i symboliczną mogiłę, poświęconą legionistom z 1920 roku.

Łącznie za pieniądze z dotychczasowych kwest udało się uratować już 16 mogił wpisanych do rejestru zabytków. Na wpisanie na tę listę czeka kolejnych 12 pomników.

***

Źródło: www.iaslubelskie.pl