234 wydanie audycji Radia RTM-Staszic

W 234 wydaniu audycji Radia RTM-Staszic: Teatr Piosenki Młyn „Jak prawda”, Łukasz Krawczyk o Hrubieszowie, jakiego nie znamy, muzyczna część Festynu Militarnego, felieton historyczny „Dzieje Nadleśnictwa Mircze”.

Reklamy

 

W 234 wydaniu audycji Radia RTM-Staszic usłyszymy zgodnie z minutowym programem:

1. 00-04 Piosenka na powitanie ze spektaklu Teatru Piosenki Młyn „Jak prawda” w wykonaniu Mateusza Kłaka.

2. 04-06 Program wydania.

3. 06-28 Łukasz Krawczyk na spotkaniu w Staszicu opowiada o Hrubieszowie, jakiego nie znamy, cz.1.

4. 28-62 Muzyczna część Festynu Militarnego, piosenki w wykonaniu zespołów: Na granicy i Wawervill.

5. 62-76 Felieton historyczny p. Heleny Bojarczuk z cyklu: Polskie Lasy Państwowe „Dzieje Nadleśnictwa Mircze”.