Akademia zarządzania projektami społecznymi

Szkolenie

Reklamy

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w listopadzie 2009 rozpoczęła realizację projektu „Koordynator – skuteczny lider II”. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowniczek i kierowników projektów z terenu woj. lubelskiego w zakresie zarządzania projektami społecznymi.

***

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w listopadzie 2009 rozpoczęła realizację projektu „Koordynator – skuteczny lider II”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowniczek i kierowników projektów z terenu woj. lubelskiego w zakresie zarządzania projektami społecznymi. Z początkiem października br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch kolejnych grup szkoleniowych projektu, które zajęcia będą miały w Lublinie i Zamościu.

Głównym działaniem projektu „Koordynator – skuteczny lider II” jest szkolenie pt. „Akademia zarządzania projektami społecznymi”, obejmujące 96 godzin z następującego zakresu tematycznego:
– kierowanie projektami społecznymi (aspekty prawne i finansowe prowadzenia projektu, sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja)
– komunikacja interpersonalna
– rozwój zawodowy
– zarządzanie czasem
– techniki radzenia sobie ze stresem
– zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

Rekrutacja do poszczególnych grup szkoleniowych rozpoczyna się miesiąc przed początkiem szkoleń konkretnej grupy, a informacje na jej temat umieszczane są na stronie www.fao.org.pl, www.lubelskie.ngo.pl, jak również na portalu www.inwestycjewkadry.pl.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn spełniających łącznie następujące kryteria:
– zamieszkałe/ych lub pracujące/ych na terenie Lubelszczyzny
– pracujące/ych w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowy o pracę, umowę o działo lub umowę zlecenie
– powyżej 18 roku życia
– zajmujące/ych się realizacją projektów społecznych
– zainteresowane/ych podwyższeniem swoich kwalifikacji
– z minimum średnim wykształceniem

Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz uczestnicy/uczestniczki z terenów wiejskich i małych miast oraz powyżej 50 roku życia.

Co oferujemy w ramach projektu?
– uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu
– materiały szkoleniowe i podręczniki
– posiłki
– zajęcia w małych grupach (maks. 15 osób)
– zajęcia poza godzinami pracy (w systemie mieszanym – popołudniami i w weekendy)

Formularz rekrutacyjny, regulamin i harmonogram dostępne będą od 01.10.2010 na stronie www.fao.org.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!