Akcja Wokół Wielkanocnej Nadziei po raz IX

Już po raz IX szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie, Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenia „Nieobojętni”, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów organizuje akcję WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI, a w ramach akcji konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny.

Reklamy

Celem akcji jest zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy. 

Patronat nad tegoroczną akcją przyjęli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Pan Tomasz Zając, Starosta Hrubieszowski – Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów – Pan Jan Mołodecki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Pan Andrzej Szkudziński.

Konkurs  rozpoczyna się  28 lutego 2012 r. i trwać będzie do 28 marca 2012 r. W konkursie przewidziane sześciu kategorii wiekowych:

I kategoria – przedszkolaki (zerówka),

II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, klasy  I- III,

III kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VI

IV kategoria – uczniowie gimnazjum, klasy I-III

V kategoria – uczniowie szkół średnich

VI kategoria – instytucje /organizacje/warsztaty/osoby dorosłe

Prace  konkursowe w  dowolnej  technice i formie wraz z kartą uczestnictwa należy złożyć do dnia 28 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul. Prusa 8 (tef. 84 696 58 57)  lub  Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18a (tel. 84 / 696 33 38).

Regulamin konkursu i kara uczestnictwa do pobrania na stronach: www.zs1hrubieszow.pl, www.gops-hrubieszow.pl, www.hrubieszow-gmina.pl., www.lubiehrubie.pl.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniu 29 marca 2012 r. i przy kościołach parafialnych w dniu 1 kwietnia 2012 r. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin  z  powiatu hrubieszowskiego.

Mottem  przewodnim tegorocznej IX edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei są słowa Mikołaja Gogola: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać  nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.

Organizatorzy tym wymownym hasłem pragną zaprosić wszystkich, którym nie obojętny jest los drugiego człowieka do współpracy, wskazując również na bardzo istotny cel, jakim jest kultywowanie  tradycji świąt wielkanocnych.

 

Beata Tomaszczuk – Organizator i koordynator SKW ZSnr1

 

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:

– zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy,

– integracja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek  i instytucji kulturalno- oświatowych powiatu hrubieszowskiego w wspólnej akcji,

– rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych,

– kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.

 

Czas trwania konkursu:

– konkurs trwać będzie od 28 lutego 2012 r. do 28 marca 2012 r.

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2012 r.

– ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 2 kwietnia  2012 r.

 

Zgłoszenie do konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji.

 

Termin oddawania prac:

Prace konkursowe w dowolnej technice i formie należy złożyć do  dnia 28 marca 2012 r.  w:

– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul Prusa 8

– Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18a, na nazwisko p. Beaty Tomaszczuk

KAŻDA PRACA KONKURSOWA powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, wiek, nazwę i miejscowość przedszkola /szkoły/instytucji/organizacji. (Prosimy o trwałe przymocowanie karteczek z informacją do każdej pracy konkursowej).

Do prac należy dołączyć zbiorczą kartę/karty uczestników konkursu wraz z określeniem kategorii wiekowej.

Prace będą oceniane według sześciu kategorii wiekowych:

I kategoria – przedszkolaki (zerówka)

II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, klasy  I- III

III kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VI

IV kategoria – uczniowie gimnazjum, klasy I-III

V kategoria – uczniowie szkół średnich

VI kategoria – instytucje/organizacje/warsztaty/osoby dorosłe

 

Ocena prac:

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniu 29.03.2012 r.                i przy kościołach parafialnych w dniu 1 kwietnia 2012 r. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z  powiatu hrubieszowskiego.

 

Kryteria ocen:

– użytkowe: pomysłowość, oryginalność, czytelność, niekonwencjonalność,

– techniczne: stopień zaawansowania technicznego i plastycznego.

 

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów. Przewiduje się publikację wyników w internecie.

 

Jeżeli zgłaszają Państwo kilkunastu uczestników (z czego się bardzo cieszymy)  i są oni w różnym wieku, prosimy o przygotowanie kart zbiorczych i posegregowanie prac według kategorii wiekowych. Dziękujemy!

 

KARTA UCZESTNIKA – plik do pobrania

http://lubiehrubie.pl/teksty/20120227_wwn_karta_uczestnika.pdf