Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

W związku z zaistniałą powodzią, która dotknęła różne części naszego kraju, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Hrubieszowa i powiatu Hrubieszowskiego o pomoc dla ludzi dotkniętych klęską.

Z apelem o pomoc zwracamy się do osób prywatnych, zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorców, właścicieli sklepów i hurtowni.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie na rzecz powodzian artykułów w postaci nowej pościeli, śpiworów, koców, odzieży, żywności trwałej, wody pitnej, środków czystości i higieny osobistej .

Punkt zbiórki darów – PCK Hrubieszów ul. 3 Maja 15 tel. 84 696 2410.

Można również przekazać środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym, wpłacić je można w kasie Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie lub na konto nr

48 1240 2829 1111 0000 4027 0397

Za okazaną pomoc w imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy.