Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

Powiat hrubieszowski

Reklamy

W związku z katastrofą powodzi, która dotknęła województwo dolnośląskie, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego o wsparcie rzeczowe i finansowe poszkodowanych.

Dary nowe w postaci pościeli, śpiworów, kocy, odzieży, żywności trwałej, wody pitnej, środków czystości i higieny osobistej prosimy składać w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie ul. 3 Maja 15.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku można wpłacać na konto PCK w Banku PeKaO SA nr

48 1240 2829 1111 0000 4027 0397

***

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Prezes Zarządu
mgr Teresa Futyma