LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Czy istnieje potrzeba powrotu kolei pasażerskiej na Ziemię Hrubieszowską?

Dodał: mac

Data dodania: 2016-10-19

Poseł Sławonir Zawiślak w pismach do Starosty Powiatu Hrubieszowskiego, Burmistrza Hrubieszowa, Wójtów Gmin: Hrubieszów, Mircze, Horodło, Dołhobyczów, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice zwrócił się z wnioskiem o udział w konsultacjach społecznych w sprawie potrzeby powrotu kolei pasażerskiej na Ziemię Hrubieszowską oraz prośbą o poinformowanie o nich mieszkańców.

Reklama

 

W związku z faktem opublikowania dnia 14 października br. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia stanowiącego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej  w  międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290854) poseł S. Zawiślak w pismach do Starosty Powiatu Hrubieszowskiego, Burmistrza Hrubieszowa, Wójtów Gmin: Hrubieszów, Mircze, Horodło, Dołhobyczów, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice zwrócił się z wnioskiem o udział w w/w konsultacjach oraz prośbą o poinformowanie o nich mieszkańców.

W/w dokument jest podstawowym dla określenia priorytetów przewozów pasażerskich na terenie Polski. Jest on też dokumentem nadrzędnym wobec planów wojewódzkich. W przypadku aktywnego udziału w konsultacjach przedstawicieli władz, organizacji oraz mieszkańców, skutecznie podnoszącego potrzebę powrotu kolei pasażerskiej na Ziemię Hrubieszowską możliwe byłoby m.in. uruchomienie takiego połączenia już w 2017r.

Uprzejmie proszę o przekazanie ww. informacji do wiadomości opinii publicznej a przez to zainteresowanie konsultacjami mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej także  naszego województwa lubelskiego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powinno poznać liczne potrzeby rozwoju infrastruktury transportowej na terenie naszego województwa, w tym dotyczące rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego.

 

(-) Sekretariat Biura Poselskiego

Posła Sławomira Zawiślaka

 

 

W załączeniu:

 

  • Pismo do Burmistrza Hrubieszowa, Pana Tomasza Zająca (pisma o podobnej treści wysłane zostały także do pozostałych samorządowców).

 

***

 

Zamość,18.10.2016r.


SzanownyPan

Tomasz Piotr Zając

Burmistrz MiastaHrubieszów

                                                                                                  

Uprzejmie informuję, że dnia 14 października Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedłożyło do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia stanowiącego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej  w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”. Jest to podstawowy dokument określający priorytety przewozów pasażerskich na terenie Polski. Jest on też dokumentem nadrzędnym wobec planów wojewódzkich.

Szczególnie istotny jest jednak fakt, iż znowelizowany „Plan Transportowy” zawiera w swoim scenariuszu podstawowym - co potwierdzają zainteresowani tematem kolejarze - rozszerzenie siatki kolejowych połączeń międzywojewódzkich służby publicznej o odcinek Zamość – Hrubieszów. Oznacza to, iż pojawia się ogromna szansa by po 12 latach przerwy, powiat hrubieszowski odzyskał dalekobieżne połączenie kolejowe z m.in, z Krakowem, Opolem i Wrocławiem. Co więcej może być to połączenie bezpośrednie w zupełnie nowej odsłonie jakościowej, oferujące dzięki modernizacjom poczynionym przez PKP PLK, czasy przejazdu znacznie korzystniejsze względem drogowego transportu zbiorowego i niejednokrotnie konkurencyjne wobec czasu przejazdu samochodem. Chodzi bowiem o 6 godzin i 15 min dla podróży z Krakowa do Hrubieszowa i 9 godzin i 30 min dla podróży z Wrocławia.

Jako poseł działający od lat na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych na Zamojszczyznę w tym i do Hrubieszowa, także modernizacji linii kolejowych łączących nasz region z resztą kraju stwierdzam, że nie jest przypadkiem, iż ministerstwo zdecydowało się umieścić odcinek Zamość – Hrubieszów w rozszerzonej siatce międzywojewódzkich połączeń kolejowych służby publicznej. Zadecydowało o tym zrozumienie od lat systematycznie zgłaszanego, komunikacyjnego, kolejowego problemu przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, chęć przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu regionów peryferyjnych oraz dostosowanie polityki transportowej państwa do kierunków wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programach rozwojowych.

Ważnym bodźcem podjęcia w/w projektu było zaangażowanie mieszkańców naszego regionu w tym kolejarzy, którzy tak jak i ja zgłaszali potrzebę przywrócenia sprawnej i dostosowanej do realnych potrzeb, możliwości podróży pomiędzy okolicami Hrubieszowa a rejonami Krakowa, Śląska, Opola i Wrocławia. Zdefiniowana w ten sposób grupa docelowa oraz przesłanki wynikające z badań nad istniejącą siatką połączeń wraz z jej słabościami, zostały przez organizatora międzywojewódzkich   kolejowych   przewozów   pasażerskich  uznane  za   warte  do uwzględnienia  przy podjętych społecznych konsultacjach.

Mając zatem na uwadze głos strony społecznej, efekty mojej dotychczasowej pracy – m. in. zaplanowany, ogłoszony na konferencji prasowej w moim biurze poselskim w dniu 24 czerwca br. powrót od 11 grudnia jednej pary codziennego połączenia dalekobieżnego, jak na razie relacji Wrocław (14:33) – Zamość Wschód (23:10) / (4:47) – Wrocław (13:22 ) - chcę zaapelować do Pana Burmistrza jako samorządowca, reprezentującego ważnym głosem mieszkańców Miasta Hrubieszów o pełne, aktywne wsparcie idei powrotu pociągu dalekobieżnego na Ziemię Hrubieszowską. Uprzejmie proszę także o poinformowanie o możliwości wzięcia udziału w w/w konsultacjach także mieszkańców, organizacji pozarządowych mogących dodatkowo i skutecznie wesprzeć w pozytywny sposób końcowy efekt konsultacji.

Doświadczenie zebrane w toku mojej wieloletniej, trudnej współpracy z PKP Intercity S.A., odpowiedzialnej za obsługę połączeń międzywojewódzkich pokazuje, że dla nowych władz spółki nasza jednomyślność i aktywna postawa wielu podmiotów, w tym mieszkańców oraz oczywiście samorządów, może być ważnym gwarantem sprawnej realizacji oferty przewidzianej przez Ministerstwo i utrzymania jej należytej jakości. 

Przy intensywnym, naszym wspólnym, pozytywnym lobbingu wydaje się, że możliwe byłoby  przedłużenie trasy (zamieszczonego w rozkładzie jazdy PKP Intercity edycji 2016-2017) w/w pociągu relacji Zamość- Wrocław do Hrubieszowa już w końcu 2017 roku. Docelowo scenariusz podstawowy planu transportowego zakłada uruchomienie dwóch par pociągów dalekobieżnych. W tej chwili sprawą otwartą pozostaje zarówno moment uruchomienia docelowej oferty jak i też jej kształt. Niemniej jednak już teraz warto wykazać aktywną postawę w celu jak najszybszej realizacji wspomnianych założeń.

Ziemia Hrubieszowska z uwagi na swoje peryferyjne położenie i sytuację gospodarczą kraju była niestety w minionym 25-leciu świadkiem intensywnej migracji ludności w inne rejony Polski. Niemniej jednak za sprawę wartą wyróżnienia uznać należy fakt, iż duża część tej migracji utrzymuje wciąż bardzo żywe i regularne relacje ze swoimi rodzinami i regionem pochodzenia, czego przykład znajdziemy we wspomnianym zaangażowaniu strony społecznej w kierunku przywrócenia połączeń kolejowych z Zamojszczyzną.

Mając na uwadze przyszłość naszego regionu, aktualną możliwość odbudowywania powiązań transportowych, także dla Hrubieszowa, nasze starania szczególnie teraz powinny być intensywnie prowadzone dla zapewnienia tego połączenia kolejowego, nie tylko dla mieszkańców ale i turystów. Przyniosą one bowiem także ważny - dla społeczności lokalnej - dopływ bodźców aktywizacyjnych i prorozwojowych tj. gospodarczych.

 

Poseł Sławomir Zawiślak

Podziel się:
« wstecz