Działania OSP w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie informuje o podjętych działaniach ratowniczych w roku 2010. OSP w Hrubieszowie została w bieżącym roku zadysponowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania do następujących zdarzeń:

i>(L.P Data Godzina Czas udziału w akcji Ilość osób Miejsce – ulica Rodzaj działań)

1
13.02.2010, 13:40 – 2:26, 4 os., Ul. Dwernickiego, Pompowanie wody

2
20, 21, 22.02.2010, Po 3 godz. dziennie, 2 os., Ul. Grotthusów, Natlenianie wody w stawie rybnym – użycie pompy pływającej

3
17.05.2010, 19:02 – 1:57, 4 os., Ul. Grabowiecka, Pompowanie wody

4
22.05.2010, 17:17 – 0:43, 4 os., Ul. Działkowa, Inne (sarna) – użycie pontonu

5
02.06.2010, 17:00 – 7:28, 4 os., Ul. Grabowiecka, Pompowanie wody

6
03.06.2010, 17:30 – 25:45, 6 os., Ul. Pobereżańska, Pompowanie wody

7
04.06.2010, 19:15 – 1:10, 6 os., Ul. Zamojska, Pompowanie wody

8
10.06.2010, 6:45, 6 os., Wilków, Budowa wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w m. Wilków – wyjazd odwołany przez WSKR – jednostka była w gotowości bojowej

9
06.07.2010, 8:50 – 3:20, 4 os., Ul. Zamojska, Inne – użycie piły spalinowej

Rodzaj użytego sprzętu do udziału w akcjach:
– Pompa pływająca
– Ponton
– Piła spalinowa
– Transport samochodów prywatnych

Zużycie paliwa wg kart pracy sprzętu.

Rodzaj prowadzonych akcji:
– 6 razy z udziałem pompy pływającej
– 1 raz z udziałem pontonu
– 1 raz z udziałem piły spalinowej

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie w porozumieniu z KPP Hrubieszów oraz Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie brała udział w zabezpieczaniu tras wyścigu kolarskiego oraz Biegu Herbowego:

– 30.05.2010 r. – Zabezpieczanie trasy Biegu Herbowego w godz. 10:00 – 15:30 – 4 strażaków,

– 03.06.2010 – Zabezpieczanie trasy wyścigu kolarskiego im. Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej w godz. 14:00 – 16:30 – 4 strażaków.

W większości działań ratowniczych zachodziła konieczność wypompowywania wody z podtopionych budynków mieszkalnych, w związku z czym użycie pompy pływającej było utrudnione, a także stwarzało niebezpieczeństwo zatrucia spalinami. Działania te spowodowały, że w trybie pilnym w dniu 04.06.2010 r. złożyliśmy zamówienie na zakup pompy szlamowej (jest to rodzaj pompy pływającej na zewnątrz budynku z możliwością przyłączenia węży ssawnych), w tym przypadku zostaje wykluczony problem wielkości włazu do piwnicy oraz zatrucia spalinami pompy, która działa w pomieszczeniu.

Dyspozycja wyjazdu do umacniania wałów przeciw powodziowych była powodem zakupu 2 par butów rybackich oraz 6 – par butów gumowych.

Szczególnie duża ilość wyjazdów do zdarzeń w bieżącym roku wykazała, że sporym problemem staje się transport ludzi i sprzętu samochodami prywatnymi, w związku z czym będą czynione starania o pozyskanie typowego średniej wielkości samochodu. Działania te będą czynione z większym zaangażowaniem, gdyż w bieżącym roku prawdopodobnie zostanie sfinalizowana budowa zaplecza garażowego na sprzęt.

Temat zabezpieczenia sprzętowego w OSP Hrubieszów, jak wynika z przedstawionych wniosków, jest niezwykle otwarty i będzie przedmiotem dyskusji i analiz na posiedzeniach zarządu i przedstawiony w postaci końcowych opracowań na Walne Zebranie Członków OSP Hrubieszów.

***

Info:
OSP w Hrubieszowie