Hrubieszów: 77 rocznica powstania Armii Krajowej – podziękowania

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Reklamy

 

AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Dlatego też 14.02.2019 roku o godz. 10 przy Pomniku Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego na Rynku miejskim w Hrubieszowie, odbyły się uroczystości zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie.

Reklamy

W uroczystości brał udział Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak, władze samorządowe, Burmistrz Miasta Marta Majewska, Starosta Powiatu Maryla Symczuk, wicestarosta Wojciech Sołtysiak, dyrektor HDK Emilia Feliksiak, Przewodnicząca Rady Miasta Anna Naja, ojciec Wiktoryn Krysa, ks. Wiesław Oleszek, Prezes 27 WDPAK Grażyna Mirska, Prezesi Kół Rejonowych – Maria Malek i Irena Olszewska, Prezes TRH Jerzy Krzyżewski, w imieniu dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego por. Magdalena Kwaśnica, Komendant KPPSP kpt. Piotr Gronowicz, Nadleśnictwo Strzelce reprezentowała Anna Lewicka, Straż Miejską reprezentowali Tomasz Czajczyński i Krzysztof Hajkiewicz, Urząd Gminy reprezentowali Damian Markiewicz i Marcin Wypych, Zakład Karny reprezentował mjr Tomasz Buczek.

Wiersz o AK-owcach przeczytała uczennica 3 klasy Gimnazjum im. Jana Pawła w Moniatyczach Amelia Owsik.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność i przyjęcie zaproszenia, by oddać hołd, bo „Honor znaczył dla nich więcej niż życie”, walka o niepodległą Polskę była dla nich życiowym celem, a Bóg, Honor, Ojczyzna najwyższymi wartościami.

Dziękuję również ojcu Wiktorynowi Krysie za wspólną modlitwę w intencji żołnierzy Armii Krajowej. Podziękowania dla żołnierzy 2 Pułku Rozpoznawczego za pełnioną wartę honorową przy pomniku, pocztu sztandarowemu Koła Hrubieszów oraz mieszkańcom miasta i okolic.

 

Prezes Koła w Hrubieszowie

Kamila Maślanka