Hrubieszów: I LO im. Staszica zamiast ZS nr 2, II LO w Kościuszce, czyli zmiany w sieci szkół

Nie ma już Zespołu Szkół nr 2, a jest I Liceum Ogólnokształcące im. Staszica, II Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Kościuszce, pojawiły się nowe nazwy techników i szkół branżowych – oto zmiany w planie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Reklamy

 

Wprowadzona reforma systemu edukacji nakłożyła na organy stanowiące Jednostki Samorządu Terytorialnego szereg obowiązków związanych z dostosowaniem funkcjonowania szkół i placówek do nowego systemu edukacji.

Jednym z działań podjętych przez Radę Powiatu było przekształcenia szkół obowiązujące od 1 września 2019 r. wynikające z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W związku z powyższym, rada powiatu uchwaliła w dniu 18 września plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące tak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

 

***

 

Uchwalony plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych umożliwiający dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:

 

1)      Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 a, 22-500 Hrubieszów:

a)      Technikum Nr 1 w Hrubieszowie z klasami dotychczasowego czteroletniego technikum.

b)      Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Hrubieszowie.

 

2)      I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ul 3 Maja 1,    22-500 Hrubieszów z klasami dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 

3)      Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów:

a)      II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie z klasami dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

b)      Technikum Nr 3 w Hrubieszowie.

 

4)      Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 10, 22-500 Hrubieszów:

a)      Technikum Nr 2 w Hrubieszowie z klasami dotychczasowego czteroletniego technikum.

b)      Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Hrubieszowie.

 

5)      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie, w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojskiej 16a, 22-500 Hrubieszów:

a)      Szkoła Podstawowa Specjalna w Hrubieszowie.

b)      Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Hrubieszowie.

c)      Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Hrubieszowie.

 

Plan obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.

 

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)